Poistettu päätös: Etsintäkuulutus ei oikeuta poliisipartiota tekemään kotietsintää henkilön kiinniottamiseksi

8.2.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EOA Jääskeläinen: Tässä tapauksessa kantelijan kiinniotto oli tapahtunut 16.45. Turun tilannekeskuksen yleisjohtaja (pidättämiseen oikeutettu virkamies) on saanut tiedon kiinniotosta vasta klo 17.50, jolloin kantelija on ollut jo tuotuna vapautensa menettäneiden säilytystiloihin Turun pääpoliisiasemalle. Kotietsinnästä ei selvityksen perusteella ollut ilmoitettu hänelle lainkaan.

Poliisilaitoksen lausunnossaan toteamilla seikoilla siitä, että etsintäkuulutettuja on jollain alueella paljon, yhtä henkilöä voidaan tavoitella useasta eri osoitteesta tai että partio on voinut vapaasti suunnattavissa olevalla työajallaan tavoitella kymmeniä etsintäkuulutettuja, ei nähdäkseni ole mitään merkitystä asian arvioinnissa. Myöskään etsintäkuulutus ja pidätysmääräys ei oikeuta  suorittamaan kotietsintää ilman erillistä etsintäpäätöstä.

Jokainen kotietsintä edellyttää joka tapauksessa erillistä, yksittäistapauksellista harkintaa. Kun partio on saanut kenttäjohtajalta tehtäväkseen tavoitella etsintäkuulutettuja (selvityksen mukaan kuitenkin nimenomaan myös kantelijaa), on ongelmallista, jos tällaisen yleisen tehtävänannon perusteella on tehty kotietsintöjä ilman etukäteen tehtyjä kirjallisia päätöksiä ja niin, ettei pidättämiseen oikeutettu virkamies arvioi jokaisen etsinnän edellytysten käsillä oloa. Totean kuitenkin, ettei tiedossani ole, onko saman tehtävän perusteella tehty muitakin kotietsintöjä ilman erillistä päätöstä.

Asiassa on menetelty lainvastaisesti, kun tosiasiallisen kotietsintäpäätöksen on tehnyt sen suorittanut poliisipartio. Vaikuttaa siltä, etteivät poliisipartion jäsenet ole ymmärtäneet tekevänsä kotietsintää. Korostan, että myös kiiretilanteissa on aina tehtävä harkinta kotietsinnän edellytysten olemassaolosta ennen etsinnän suorittamista.

EOAK/180/2022

Ks. alla oleva kommentti. Yllä oleva päätös on poistettu ja korvattu tällä: https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/3718/2023

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments