Sakkojutussa ei ollut perustetta käyttää ulkopaikkakuntalaista avustajaa – matka-aikaa ja -kuluja ei korvattu julkisena oikeusapuna

11.1.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vaa­HO:2023:1 Avustajan palkkio

Avustajaksi määrätty varatuomari D, joka ei yleisesti hoitanut asianajoa tuomioistuinpaikkakunnalla, oli vaatinut palkkiota matka-ajasta ja korvausta matkakuluista tuomiopiirin rajalta. Asiassa ei ollut perusteltuja syitä käyttää tuomioistuinpaikkakunnan ulkopuolista avustajaa, eikä matkustamisesta aiheutunutta ajanhukkaa ja lisäkuluja ollut siten syytä korvata.

Varatuomari D:n päämies on asunut Keski-Suomen käräjäoikeuden istuntopaikkakunnalla Jyväskylässä, eikä D yleisesti hoida asianajotehtäviä kyseisessä käräjäoikeudessa. D:n päämiehen asia on ollut laadultaan yksinkertainen rikosasia. Asiassa ei ole esitetty perusteltuja syitä tuomioistuinpaikkakunnan ulkopuolisen avustajan käyttämiseen, kuten esimerkiksi paikallisten avustajien esteellisyys- tai luottamuspula -tilanteet. Kun otetaan huomioon edellä lain esitöissä ja korkeimman oikeuden ennakkoratkaisussa KKO 2020:44 esitetty kanta matkustamisesta aiheutuvien lisäkulujen rajoittamisesta valtion varoista suoritettavasta oikeusavusta, ei D:n matkustamisesta aiheutuneita ajanhukkaa ja lisäkuluja ole tässä tapauksessa perusteltua syytä korvata. Näin ollen D:n kuluvaatimukset hylätään.

Vaa­HO:2023:1

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments