Lähiomaisella oli oikeus saada salassapidettävät tiedot poliisin kiinniottaman henkilön kuolemaan johtaneista olosuhteista

17.1.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:3 Asiakirjajulkisuus – Tietoja kiinni otetusta ja säilöön otetusta henkilöstä sisältävä asiakirja – Tietoja vapautensa menettäneestä henkilöstä sisältävä asiakirja – Lähiomaisen oikeus saada tieto asiakirjasta – Perusteltu syy

Henkilö oli otettu kiinni poliisilain perusteella ja otettu säilöön, missä ollessaan hän oli mennyt elottomaksi. Henkilöä oli elvytetty, mutta hän oli menehtynyt myöhemmin sairaalassa.

Henkilön lähiomainen oli pyytänyt poliisilaitokselta sen hallussa olleet, poliisilaitoksella laaditut kiinniottoa koskevan tutkintailmoituksen ja kiinnioton ja säilöönoton kirjaamisesta laaditun pöytäkirjan. Pyyntöä oli perusteltu tarpeella arvioida mahdollisen kantelun vireillepanon aiheellisuutta tai asianomistajan syyteoikeuden mahdollista käyttämistä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tietopyynnössä tarkoitetut asiakirjat olivat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 28 kohdassa tarkoitettuja hallintoviranomaisen asiakirjoja, jotka sisältävät tietoja vapautensa menettäneestä henkilöstä. Tällaisia tietoja olivat paitsi asiakirjoihin sisältyvät kiinni otetun ja säilöön otetun henkilön henkilöllisyyttä koskevat tiedot, myös niihin sisältyvät hänen elintapojaan kuvaavat tiedot sekä hänen terveydentilaansa ja saamaansa terveydenhuollon palvelua koskevat tiedot, koska nämä tiedot liittyivät olennaisesti kiinniottamiseen ja säilöönottamiseen tai säilössäpidon aikana tapahtuneeseen.

Tiedon antamiseen asiakirjoista niitä pyytäneelle lähiomaiselle oli julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 28 kohdassa tarkoitettu perusteltu syy, koska tällä oli tietopyynnössä esittämänsä tarkoituksen vuoksi ollut oikeutettu intressi selvittää menehtyneen lähiomaisensa kiinniottoon, säilöönottoon ja säilössäpitoon liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet.

Pyydetyt asiakirjat eivät siten olleet niitä pyytäneeseen lähiomaiseen nähden julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 28 kohdan perusteella salassa pidettäviä, vaikka tieto henkilön nyt kysymyksessä olevalla perusteella tapahtuneesta poliisilakiperusteisesta kiinniotosta ja sitä seuranneesta säilöönotosta ei ollutkaan yleisöjulkinen vaan sanotun lainkohdan perusteella lähtökohtaisesti salassa pidettävä.

KHO:2023:3

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments