EU-tuomioistuin ryhtyy antamaan anonymisoitaville ennakkoratkaisuasioille fiktiiviset nimet

11.1.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Menettelyllä pyritään helpottamaan henkilötietojen suojaan liittyvistä syistä anonymisoitavien asioiden nimittämistä ja yksilöimistä.

Kaikille uusille anonymisoitaville asioille, joissa asianosaiset ovat luonnollisia henkilöitä (joiden nimet on 1.7.2018 lähtien korvattu nimikirjaimilla henkilötietojen suojaan liittyvistä syistä) tai joissa luonnollisten henkilöiden vastapuolina on oikeushenkilöitä, joiden nimet eivät ole erottuvia, annetaan 1.1.2023 lähtien fiktiiviset nimet automaattisen tietoteknisen generaattorin avulla. Uudistuksen tarkoituksena on helpottaa anonymisoitavien asioiden yksilöimistä. Asioiden muistaminen ja siteeraaminen helpottuvat sekä oikeuskäytännössä että muissa asiayhteyksissä.

Fiktiivisten nimien antaminen ei koske

  • ennakkoratkaisuasioita, joissa oikeushenkilön nimi on riittävän erottuva (tällöin asian nimi määräytyy oikeushenkilön nimen perusteella)
  • suoria kanteita (unionin tuomioistuin antaa tällaisille asioille edelleen kutsumanimen, joka esiintyy sulkeissa asian tavanomaisen nimen perässä)
  • lausuntopyyntöjä
  • valituksia
  • unionin yleisessä tuomioistuimessa käsiteltäviä asioita.

Fiktiiviset nimet eivät vastaa yhdenkään menettelyn asianosaisen todellisia nimiä eivätkä lähtökohtaisesti myöskään olemassa olevia nimiä. Ne esiintyvät tuomion otsikossa sekä sen  ensimmäisellä sivulla asianumeron jälkeen.

Fiktiivisten nimien generaattorin toimintaperiaate on sellainen, että sanat jaetaan tavuihin, jotka sitten yhdistetään sattumanvaraisesti fiktiivisten nimien aikaansaamiseksi. Generaattori on olemassa kaikilla unionin virallisilla kielillä ja sitä kehitetään tarpeiden mukaan käytettäväksi kolmansien maiden kielillä.

Tiedotteet: fi sv

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments