Apulaisoikeuskansleri: Maahanmuuttoviraston institutionaalinen historia ei anna modernin hallintokulttuurin kehittämiselle suotuisia lähtökohtia

4.1.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Apulaisoikeuskansleri arvioi oma-aloitteisesti tutkimassaan asiassa Maahanmuuttoviraston lupahakemuskäsittelyiden viipymisiä ja sen syitä. Apulaisoikeuskansleri on viime vuosina useasti todennut ratkaisuissaan Maahanmuuttoviraston menetelleen lainvastaisesti ja pyytänyt sitä ilmoittamaan korjaavista toimenpiteistään. Päätöksessä on kuvattu näitä eri laillisuusvalvontaratkaisujen perusteella Maahanmuuttovirastossa tehtyjä sekä muita vireillä olevia kehittämistoimenpiteitä, jotta muun muassa käsittelyaikatavoitteet saavutettaisiin kestävästi. 

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti päätöksessään huomiota muun muassa Maahanmuuttoviraston resursoinnin tempoilevuuteen, yhteiskunnasta välittyvien viraston perustehtäviä koskevien odotusten ristiriitaisuuteen ja organisaatiokulttuurin kehittämistarpeisiin. Hän pyysi sisäministeriötä ilmoittamaan viimeistään 30.4.2023, miten vireillä olevat kehittämistoimenpiteet viiveiden poistamiseksi ja lainvastaisen tilan korjaamiseksi ovat vaikuttaneet Maahanmuuttoviraston käsittelyaikoihin, mihin toimiin on ryhdytty Maahanmuuttoviraston henkilöstön pysyvyyden ja ammattitaidon kehittymisen turvaamiseksi ja miten viraston resurssien riittävyys varmistetaan.

Yleisesti on nähty, että Maahanmuuttoviraston institutionaalinen historia ei anna modernin hallintokulttuurin kehittämiselle suotuisia lähtökohtia. Erityisesti nykyisen Maahanmuuttoviraston saamana perintö ei ole vahva hyvään ja toimivaan hallintoon kuuluva asiakaspalvelukulttuuri. män kehittymistä ei suinkaan edesauta edellä kuvatut yhteiskunnasta tulevat ristiriitaisilta näyttävät odotukset.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments