Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen kielto vaalityöhön kohdistuvine vaikutuksineen oli ollut oikeassa suhteessa sen päämäärään

13.12.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:140 Tartuntatautiasia – Covid-19 – Aluehallintoviraston määräys – Tartuntataudin leviämisen estäminen – Kielto järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia – Aluevaalit – Vaali- ja osallistumisoikeudet

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko aluehallintoviraston määräämä kielto järjestää sisä- ja ulkotiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia ollut välttämätön yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämisen kannalta. Lisäksi oli arvioitavana kiellon merkitys vaali- ja osallistumisoikeuksien kannalta, sillä kielto kohdistui aikaan, jolloin aluevaalit olivat tulossa.

Korkein hallinto-oikeus arvioi, että aluehallintovirastolla oli ollut käytössään olleen selvityksen perusteella riittävät perusteet pitää kiellon määräämistä välttämättömänä. Ne rajoitukset, jotka päätöksestä olivat aiheutuneet perustuslain 13 §:ssä turvatulle kokoontumisvapaudelle, olivat hyväksyttäviä ja myös oikeasuhtaisia.

Kiellolla voitiin nähdä olevan vaikutusta siihen, miten vaalityötä voitiin käytännössä toteuttaa. Päätöksen vaikutukset eivät kuitenkaan ulottuneet perustuslain 14 §:ssä turvattujen vaali- ja osallistumisoikeuksien ydinalueelle eli oikeuteen äänestää vaaleissa tai asettua niissä ehdolle. Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä koskeva kielto myös vaalityöhön kohdistuvine seurannaisvaikutuksineen oli ollut oikeassa suhteessa sen päämäärään eikä kiellolla siten loukattu perustuslain 14 §:ssä turvattuja oikeuksia.

KHO:2022:140

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments