Valtio oli ankarassa vastuussa vakuustakavarikosta aiheutuneesta vahingosta kun syytteet sittemmin hylättiin, eikä niihin perustuvia korvauksia tuomittu

9.12.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2022:75 Pakkokeino – Vakuustakavarikko – Vahingonkorvaus – Ankara vastuu – Julkisyhteisön korvausvastuu – Turvaamistoimenpiteestä johtuva vahingonkorvaus

A:n omaisuutta oli poliisin vaatimuksesta pantu vakuustakavarikkoon rikosperusteisen vahingonkorvauksen maksamisen turvaamiseksi. A:han kohdistetut syyte ja korvausvaatimukset oli sittemmin lainvoimaisesti hylätty. A vaati kanteessaan valtiolta korvausta tarpeettomasti hankitusta vakuustakavarikosta aiheutuneesta vahingosta.

Korkein oikeus katsoi, että vakuustakavarikko oli hankittu tarpeettomasti ja että valtio oli ankarassa vastuussa A:lle aiheutuneen vahingon korvaamisesta. (Ään.)

KKO:2022:75

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments