Vaikka korvausperuste oli syntynyt yrityssaneeraushakemuksen vireilletulon jälkeen, korvausvelka oli saneerausvelkaa

8.12.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2022:74 Yrityssaneeraus – Saneerausohjelman vahvistaminen – Menettelyn aikana syntynyt velka – Saneerausvelka

Osuuskauppa harjoitti päivittäistavarakauppaa tiloissa, joita se hallitsi Oyj:n kanssa solmimansa määräaikaisen alivuokrasopimuksen perusteella. Oyj oli sitä koskevan yrityssaneeraushakemuksen vireilletulon jälkeen irtisanonut kyseiset tilat käsittävän liikehuoneiston päävuokrasopimuksen yrityksen saneerauksesta annetun lain 27 §:n 1 momentin nojalla, jolloin myös osuuskaupan kanssa solmittu alivuokrasopimus oli päättynyt kesken sopimuskauden liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 65 §:n 1 momentin nojalla. Osuuskauppa katsoi Oyj:n menettelyllään rikkoneen sopimusvelvoitteitaan ja aiheuttaneen siten osuuskaupalle vahinkoa.

Korkein oikeus katsoi, että osuuskaupan riitaisen vahingonkorvaussaatavan peruste oli syntynyt saneeraushakemuksen vireilletulon jälkeen, jolloin väitetty Oyj:n sopimusrikkomus oli tapahtunut. Korkein oikeus katsoi kuitenkin, että osuuskaupan mahdollinen vahingonkorvaussaatava oli yrityksen saneerauksesta annetun lain 27 §:n 1 ja 4 momentin nojalla Oyj:n saneerausohjelmassa huomioitavaa saneerausvelkaa.

KKO:2022:74

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments