Ravitsemistoiminnan keskeyttämispäätös oli perusteltu kun ravintola rikkoi covid-määräyksiä – keskeyttäminen ei voinut koskea take away -myyntiä ja kotiinkuljetusta

22.12.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:147 Tartuntatautiasia – Covid-19 – Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi – Rajoitusten rikkominen – Velvoitteiden rikkomisen olennaisuus – Aluehallintoviraston määräys – Ravitsemistoiminnan keskeyttäminen – Määräyksen ulottaminen take away -myyntiin ja kotiinkuljetukseen – Määräyksen voimassaolo

Valtioneuvosto oli tartuntatautilain 58 a §:n nojalla asetuksella säätänyt muun ohella Pohjois-Karjalan maakunnassa sijaitsevien ravitsemisliikkeiden osalta aukiolo- ja anniskeluaikarajoituksista. A Oy, joka harjoitti kyseisellä alueella ravintolatoimintaa Ravintola B:ssä, oli toiminut vastoin asetuksessa säädettyjä aukiolo- ja anniskeluaikarajoituksia. Menettely oli ollut tarkoituksellista.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko aluehallintovirasto voinut tartuntatautilain 58 b §:n perusteella määrätä A Oy:n ravintolan ravitsemis- ja anniskelutoiminnan keskeyttämisestä ja ravitsemisliikkeen sulkemisesta asiakkailta, ulottaen määräyksen myös take away -myyntiin ja kotiinkuljetukseen. Arvioitavana oli lisäksi määräyksen voimassaoloa koskeva kysymys.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A Oy oli rikkonut säädettyjä velvoitteita olennaisesti. Tartuntatautilain 58 b §:n mukaiset edellytykset ravitsemisliike Ravintola B:n ravitsemistoiminnan välittömälle keskeyttämiselle ja liikkeen asiakkailta suljettuna pitämiselle olivat olleet olemassa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että tartuntatautilain 58 b §:n 1 momentin mukainen toimivalta ei koskenut ruoan tai juoman myymistä ravintolasta muualla nautittavaksi. Säännöksen perusteella ei siten voitu keskeyttää ravintolan ulosmyyntiä tai kotiinkuljetuspalvelua.

Korkein hallinto-oikeus totesi vielä, että aluehallintoviraston valvonnallisena keinona antama määräys ravitsemistoiminnan keskeyttämiseksi ja liikkeen suljettuna pitämiseksi ei voinut olla voimassa ajallisesti pitempään kuin valvottavana kohteena olevat aukiolo- ja anniskeluaikarajoitukset olivat olleet voimassa. Kun asetuksella säädetyt rajoitukset olivat tulleet kumotuiksi, olisi aluehallintoviraston tullut samasta ajankohdasta lukien kumota Ravintola B:tä koskeva määräys.

Äänestys 4-1 määräyksen voimassaolon osalta

KHO:2022:147

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments