Lakivaliokunta ei näe tarvetta rajoittaa edustajakanteiden ulkopuolista rahoittamista

1.12.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lakivaliokunnan mietinnöstä LaVM 20/2022:

Lakivaliokunta toteaa, että oikeudenkäyntien ulkopuolista rahoittamista ei ole Suomessa nykyisin säännelty. Tällainen rahoitus on siten yleisesti sallittua. Tätä taustaa vasten valiokunnalla ei ole huomauttamista ehdotetusta ratkaisusta sallia kolmannen osapuolen rahoitus hyvityskanteita koskevassa sääntelyssä direktiivin vaatimuksia noudattaen. Nimenomaisen sääntelyn ulkopuolisen rahoituksen sallimisesta voidaan arvioida edistävän kollektiivisten oikeussuojakeinojen käyttämistä.  

Lakivaliokunta ei puolla ulkopuolista rahoitusta koskevan sääntelyn täydentämistä talousvaliokunnan ehdottamalla tavalla ottaen huomioon, että ehdotetussa säännöksessä säädetään yleisesti siitä, että rahoittaja ei saa olla vastaajan kilpailija. Lisäksi saman säännöksen mukaan kiellettyä on kuluttajien yhteisiä etuja haittaava vaikuttaminen. Tällaista vaikuttamista voi olla mikä tahansa asiaan ja kuluttajien etuihin liittymätön rahoittajan toiminta, kuten asiaan liittymätön vastaajan haittaamisen tavoittelu. Lakivaliokunta ei myöskään tue talousvaliokunnan esittämää muutosta siitä, että vastaaja voisi vaatia oikeudenkäyntikuluja suoraan kanteen ulkopuoliselta rahoittajalta, sillä tällainen rahoittaja ei ole oikeudenkäynnin asianosainen eikä muutos vastaa yleisiä oikeudenkäyntikulusäännöksiä.  

Lakivaliokunta pitää talousvaliokunnan esittämin tavoin kuitenkin tärkeänä, että ulkopuolisen rahoituksen sallimisen vaikutuksia seurataan huolellisesti ja kokemusten perusteella arvioidaan sääntelyn muutostarpeita.  

Valiokunnan mietintö LaVM 20/2022 vp

Hallituksen esitys HE 111/2022 vp 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments