Helvetin enkeli ei sovi luvansaaneeksi lakimieheksi

21.12.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hell’s Angels Motorcycle Clubin jäsenenä olevan lakimiehen valituslupahakemus hylättiin

Kor­kein oi­keus (KKO) ei myön­tä­nyt va­li­tus­lu­paa asias­sa, jos­sa Hel­sin­gin ho­vioi­keus ja oi­keu­den­käyn­tia­vus­ta­ja­lau­ta­kun­ta oli­vat kat­so­neet, että ha­ki­ja oli Hell’s An­gels Mo­torcycle Club -jä­se­nyy­ten­sä vuok­si il­mei­sen so­pi­ma­ton oi­keu­den­käyn­tia­sia­mie­hen tai -avus­ta­jan teh­tä­vään. Tä­män vuok­si hä­nen lu­pan­sa toi­mia teh­tä­väs­sä oli pe­ruu­tet­tu.

Tiedote

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments