Eurooppalaisella tutkintamääräyksellä Ranskasta hankittu salauksesta murrettu viestiliikenne oli käytettävissä todisteena törkeistä rikoksista

19.12.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vaa­HO:2022:14 Törkeä huumausainerikos – SkyECC – Eurooppalainen tutkintamääräys

Törkeitä huumausainerikoksia koskevassa asiassa on esitetty kirjallisina todisteina SkyECC-viestejä, joista suuri osa on takavarikoitu Ranskassa sijainneeseen palvelimeen tehdyssä kansainvälisessä poliisioperaatiossa. Viestien suojauksen murtamisen jälkeen viestit on toimitettu Suomeen eurooppalaisen tutkintamääräyksen (EIO) nojalla käytettäväksi Suomessa vireillä olleessa laajassa rikostutkinnassa. Tutkintamääräysten tekemisten aikaan rikoskokonaisuuden tutkinta on vastaajien osalta ollut Suomessa jo käynnissä.

Kysymys siitä, onko SkyECC-viestit hankittu lailllisesti ja voitiinko niitä hyödyntää todisteina.

– – – Edellä todetusti viranomaismenettely Suomessa ja Ranskassa on ollut asianmukainen ja perustunut rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä annettuun direktiiviin, jota on täytäntöönpanolain mukaan Suomessa lakina noudatettava. Tutkintamääräysten tekemisten aikaan rikoskokonaisuuden tutkinta Suomessa on ollut jo käynnissä. Rikostutkinta on tutkintamääräyksessä yksilöidyllä tavalla koskenut törkeitä huumausainerikoksia ja hyvin suuria huumausainemääriä. A ja D sekä muut vastaajat ovat olleet jo rikosepäilyjen kohteena. Tutkintamääräyksissä mainitut toimenpiteet olisi voitu määrätä suoritettaviksi samoin edellytyksin vastaavassa kansallisessa tapauksessa. Vastaajilla on ollut käytettävissään direktiivin 1 artiklan 3 kohdan sekä 14 artiklan mukaiset oikeussuojakeinot. Hovioikeus toteaa, että asiassa ei ole väitettykään, että SkyECC-viestien takavarikoinnissa ja suojauksen murtamisessa olisi Ranskassa menetelty lainvastaisesti.

Vaa­HO:2022:14

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments