Akateeminen työtoveruus ja yhteiset julkaisut eivät tehneet oikeusneuvosta esteelliseksi

21.12.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:145 Ylimääräinen muutoksenhaku – Esteellisyys – Korkeimman hallinto-oikeuden jäsen – Objektiivinen puolueettomuus – Ennakkoasenne – Akateeminen työtoveruus – Saamelaiskäräjävaalit

Purkuhakemuksessa oli esitetty, että oikeusneuvos B:llä oli ollut esteellisyyden aiheuttava ennakkoasenne saamelaiskäräjävaalien vaaliluetteloon merkitsemistä koskevassa asiassa sillä perusteella, että hän oli ollut läheinen työtoveri saamelaiskäräjien hallituksen oikeudelliseksi neuvonantajaksi profiloituneen professori A:n kanssa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, ettei pelkästään se seikka, että A:lla ja B:llä oli ollut yhteisiä julkaisuja ja muuta akateemista yhteistyötä sekä mahdollisesti yhteneväisiä näkemyksiä joistakin oikeudellisista kysymyksistä, antanut aihetta katsoa, että B:llä olisi ollut ennakkoasenne käsiteltävänä olleeseen asiaan. Akateeminen työtoveruus, ilman että asiassa olisi esitetty lähempiä objektiivista puolueettomuutta vaarantavia syitä, ei muodostanut esteellisyyttä.

KHO:2022:145

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments