Yrityssaneeraus sujuvammaksi ja yksinkertaisemmaksi

3.11.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää yrityssaneerauslainsäädäntöön muutoksia, joilla voidaan vahvistaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä. Ehdotus on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa.

– Uudistuksen tarkoituksena on edistää yritysten mahdollisuutta päästä riittävän varhaisessa vaiheessa joutuisaan ja kustannuksiltaan kohtuulliseen saneerausmenettelyyn. Tämä uudistus parantaa yritysten mahdollisuuksia saneerata toimintansa ja auttaa siten yrityksiä selviämään kriiseistä, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.
 
Esityksessä ehdotetaan, että saneerausmenettelyä sujuvoitettaisiin ja yksinkertaistettaisiin karsimalla ja keventämällä menettelyn vaiheita. Lisäksi saneerausohjelma voitaisiin aiempaa helpommin vahvistaa nopeasti, sillä ohjelman vahvistamiseen nopeutetussa menettelyssä vaaditaan esityksen mukaan aiempaa pienemmän velkojaenemmistön kannatus.
 
Esityksessä ehdotetaan myös velalliselle laajempia mahdollisuuksia järjestellä sopimusvastuitaan. Tarkoituksena on näin parantaa sellaisten yritysten saneerausmahdollisuuksia, joita muutoin uhkaisi konkurssi. 
 
Ehdotetuilla uudistuksilla pystytään myös paremmin ehkäisemään saneerausmenettelyyn liittyviä väärinkäytöksiä. Jatkossa pystytään paremmin puuttumaan sellaisiin saneeraushakemuksiin, joiden tarkoitus on ainoastaan yrityksen konkurssiin asettamisen perusteeton viivästyttäminen.
 
Esitys on jatkoa viime keväänä annetulle esitykselle, jolla pantiin täytäntöön EU:n maksukyvyttömyysdirektiivin edellyttämät muutokset yrityksen saneerausta ja yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevaan lainsäädäntöön.
 
Muutosten on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2023. 

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments