Ylikuormamaksu määrättävissä vain jos ylikuorma todetaan välittömästi kuljetuksen aikana

3.11.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:125 Ylikuormamaksu – Ylikuormamaksun määrääminen – Ylikuorman toteaminen välittömästi kuljetuksen aikana

Poliisipartio oli havainnut, että kuljetusliikkeen ajoneuvoyhdistelmä oli ollut kuormattuna ajossa yleisellä tiellä. Ajoneuvoyhdistelmää ei tällöin ollut pysäytetty punnitusta varten, vaan ajoneuvoyhdistelmä oli jatkanut matkaansa kuljetusliikkeen asiakkaan liikepaikalle. Ajoneuvoyhdistelmä oli punnittu kuljetusliikkeen asiakkaan liikepaikalla kello 7:21. Tämän jälkeen ajoneuvoyhdistelmän kuormana ollut maa-aines oli purettu, ja ajoneuvoyhdistelmällä oli haettu uusi kuorma.

Poliisipartio oli tullut kuljetusliikkeen asiakkaan liikepaikalle, kun yhtiön ajoneuvoyhdistelmällä oli tuotu sinne toinen kuorma. Poliisipartio oli tällöin todennut ylikuorman ensimmäisen kuorman osalta rahtikirjasta ilmenneen kokonaismassan perusteella. Poliisipartio oli kirjannut tekoajaksi ylikuormasta tekemäänsä ilmoitukseen kello 9:53.

Ylikuormamaksusta annetun lain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuna kuorman massan muulla luotettavalla tavalla laskemisena ja siten säännöksessä tarkoitettuna ylikuorman toteamisena ei ole pidettävä sitä, että ajoneuvoyhdistelmän vain havaitaan olevan kuormattuna ajossa yleisellä tiellä. Kun ylikuorma oli todettu vasta kyseessä olevaa kuljetusta seuranneen toisen kuljetuksen yhteydessä, ensimmäisen kuljetuksen ylikuormaa ei ollut todettu ylikuormamaksusta annetun lain 1 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla välittömästi kuljetuksen aikana. Yhtiölle ei siten ollut määrättävä ylikuormamaksua.

KHO:2022:125

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments