Generic filters
Exact matches only
3.11.2022 Oikeusuutiset

Ylikuormamaksu määrättävissä vain jos ylikuorma todetaan välittömästi kuljetuksen aikana

KHO:2022:125 Ylikuormamaksu – Ylikuormamaksun määrääminen – Ylikuorman toteaminen välittömästi kuljetuksen aikana Poliisipartio oli havainnut, että kuljetusliikkeen ajoneuvoyhdistelmä oli ollut kuormattuna ajossa yleisellä tiellä. Ajoneuvoyhdistelmää ei tällöin ollut pysäytetty punnitusta varten, vaan ajoneuvoyhdistelmä oli jatkanut matkaansa kuljetusliikkeen asiakkaan liikepaikalle. Ajoneuvoyhdistelmä oli punnittu kuljetusliikkeen asiakkaan liikepaikalla kello 7:21. Tämän jälkeen ajoneuvoyhdistelmän kuormana…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/ylikuormamaksu-maarattavissa-vain-jos-ylikuorma-todetaan-valittomasti-kuljetuksen-aikana/
12.11.2020 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeeksi työnantajan työntekijän puolesta maksamien sakkojen ja oikeudenkäyntikulujen verotuksesta

Verohallinnolle Lausuntopyyntönne VH/6971/00.01.00/2020 LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI TYÖNANTAJAN TYÖNTEKIJÄN PUOLESTA MAKSAMIEN SAKKOJEN JA OIKEUDENKÄYNTIKULUJEN VEROTUKSESTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi työnantajan työntekijän puolesta maksamien sakkojen ja oikeudenkäyntikulujen verotuksesta (“Verohallinnon ohjeluonnos”). Asianajajaliitto pitää ohjeen antamista työnantajan työntekijän puolesta maksamien sakkojen ja oikeudenkäyntikulujen osalta yleisesti ottaen kannatettavana.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/lausunto-verohallinnon-ohjeeksi-tyonantajan-tyontekijan-puolesta-maksamien-sakkojen-ja-oikeudenkayntikulujen-verotuksesta/
15.9.2015 Oikeusuutiset

OM: Ylikuormamaksuja esitetään kolminkertaisiksi

Ylikuorman kuljettamisesta määrättävää ylikuormamaksua aiotaan korottaa kolminkertaiseksi nykyisestä. Oikeusministeriössä valmisteltu muistio ylikuormamaksun korottamisesta on lähetetty lausuntokierrokselle Ylikuormamaksu määrätään ajoneuvon sallitun kokonaismassan ylittävästä massasta. Maksu on jokaiselta ylityksen täydeltä sadalta kilolta 10 euroa. Jokaiselta 2 000 kiloa ylittävältä sadalta kilolta maksu on kuitenkin 30 euroa ja jokaiselta 4 000 kiloa ylittävältä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/om-ylikuormamaksuja-esitetaan-kolminkertaisiksi/