Yleisön tiedonsaanti rikosasioista paranee

17.11.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää muutoksia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin. Esityksellä halutaan selkeyttää yksityiselämän suojaa koskevia salassapitoperusteiden keskinäisiä suhteita rikosasioissa. Tavoitteena on myös lisätä kansalaisten ja median mahdollisuuksia saada tietoa rikosasioista ja niitä koskevista viranomaispäätöksistä.

Esityksellä selkeytetään yksityiselämän suojaa koskevien salassapitoperusteiden keskinäisiä suhteita rikosasioissa poistamalla rikosasioihin sovellettavien salassapitoperusteiden päällekkäisyyttä. Kansalaisten ja median mahdollisuuksia saada tietoa rikosasioista ja niissä tehdyistä viranomaispäätöksistä lisätään rajoittamalla keskeisiin asiakirjoihin sisältyvien tietojen salassapitoa. Julkisuutta lisätään niiltä osin kuin tiedon antaminen on välttämätöntä tehdyn päätöksen perusteiden ymmärtämiseksi, eikä tietojen antaminen aiheuta asiaan osalliselle vahinkoa, merkittävää haittaa tai kärsimystä ilman painavaa syytä.

Tarkoitus on, että ehdotetut lainmuutokset tulevat voimaan 1.6.2023.

Esitys on osa laajempaa julkisuuslain ajantasaistamisen -hanketta, jonka tavoitteena on, että viranomaisten toiminnan julkisuutta koskeva lainsäädäntö olisi nykyistä toimivampaa, vastaisi paremmin nyky-yhteiskunnan vaatimuksiin ja edistäisi yhteiskunnan avoimuutta. Uudistuksen on tarkoitus valmistua kokonaisuudessaan ensi hallituskaudella.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments