Rahanpesudirektiivin säännös tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevien tietojen olemisesta suuren yleisön saatavilla on perusoikeuskirjan kannalta pätemätön

23.11.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa C-37/20 | Luxembourg Business Registers ja C-601/20 | Sovim

Rahanpesudirektiivi: säännös, jonka mukaan jäsenvaltioiden alueelle perustettujen yhtiöiden tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevat tiedot ovat kaikissa tapauksissa suuren yleisön saatavilla, on pätemätön.

Kyseisestä toimenpiteestä aiheutuva puuttuminen perusoikeuskirjassa taattuihin oikeuksiin ei rajoitu täysin välttämättömään, eikä se ole oikeassa suhteessa sillä tavoiteltuun päämäärään nähden.

Unionin tuomioistuin toteaa tänään suuressa jaostossa antamassaan tuomiossa, että rahanpesudirektiivin säännös, jossa säädetään, että jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueelle perustettujen yhtiöiden ja muiden oikeushenkilöiden tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevat tiedot ovat kaikissa tapauksissa suuren yleisön saatavilla, on perusoikeuskirjan kannalta pätemätön.

Unionin tuomioistuimen mukaan suuren yleisön pääsy tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskeviin tietoihin merkitsee vakavaa puuttumista perusoikeuskirjan 7 artiklassa vahvistettua yksityiselämän kunnioittamista ja perusoikeuskirjan 8 artiklassa vahvistettua henkilötietojen suojaa koskeviin perusoikeuksiin. Julkistettujen tietojen avulla näet mahdollisesti rajoittamaton henkilömäärä voi saada tietoja tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan etenkin aineellisesta tilanteesta ja finanssitilanteesta. Niitä seurauksia, joita rekisteröidyille voi aiheutua heidän henkilötietojensa mahdollisesta väärinkäytöstä, pahentaa lisäksi se, että kun nämä tiedot on kerran saatettu suuren yleisön saataville, niihin voidaan tutustua vapaasti ja niitä voidaan myös säilyttää ja levittää.

Tiedotetet: fi sv

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments