Ylituomarit: Turvapaikkavalitusten oikeuskäsittelyssä tarvitaan lakiin lisää liikkumavaraa tuomioistuimen kokoonpanoon

13.10.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Van­taal­le HAO-päi­vään ko­koon­tu­neet yli­tuo­ma­rit ovat huo­lis­saan hal­lin­to-oi­keuk­sien ky­vys­tä sel­vi­tä mah­dol­li­sis­ta tu­le­vis­ta suu­ris­ta tur­va­paik­kaa ha­ke­vien mää­ris­tä. Vuon­na 2015 to­teu­tu­nut suu­ri tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den mää­rä ruuh­kaut­ti pa­hoin hal­lin­to-oi­keu­det.

– Nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa vastaaviin tilanteisiin pitäisi pystyä varautumaan etukäteen, arvioi ylituomari Ann-Mari Pitkäranta Helsingin hallinto-oikeudesta.

– Tarvitaan hyvissä ajoissa tarkennuksia lainsäädäntöön etenkin, kun tuomioistuimien nykyinen resurssitilanne on tunnetusti hyvin tiukka.

Myös Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari Mikko Pikkujämsä on samoilla linjoilla. Hän muistuttaa, että kielteiseen turvapaikkapäätökseen kohdistuva valitus voidaan nykyisin käsitellä hallinto-oikeudessa yhden tuomarin ja esittelijän kokoonpanossa vain tietyissä erityistapauksissa. Turvapaikkavalitusten suulliset käsittelyt vaativat kolmen tuomarin kokoonpanoa.
– Tämä on tietenkin lainsäätäjän asia, mutta hallinto-oikeuksista katsoen tarvittaisiin uudenlaista ajattelua. Laissa voitaisiin lisätä tuomioistuimen harkintavaltaa kokoonpanon määrän suhteen, Pikkujämsä arvioi.
– Hallinto-oikeuksissa käsitellään monia yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeisiä oikeusasioita, joten on hyvä ennaltaehkäistä tilannetta, että yhden asiaryhmän ruuhkautuminen veisi pois resursseja muiden asioiden käsittelyltä.

Ulkomaalaisasioiden lisäksi hallinto-oikeuksissa käsitellään muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kaavoitukseen ja rakentamiseen, ympäristöön, veroihin ja muuhun taloudelliseen toimintaan liittyviä asioita. Näköpiirissä on haasteita muun muassa vuodenvaihteessa aloittaviin sote-alueisiin ja vihreään siirtymään liittyvien asioiden osalta.

Hallinto-oikeuksien ylimmät johtajat eli ylituomarit ovat 13.10. kokoontuneet HAO-päivään Tuomioistuinviraston tiloihin Vantaalla. Tilaisuuteen osallistuu vajaa kaksisataa hallinto-oikeuksien sidosryhmien edustajaa. Suomessa on kuusi alueellista hallinto-oikeutta sekä Ahvenanmaalla kokonaan ruotsinkielinen hallintotuomioistuin.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments