Huostaanottoasiassa alueellisesti toimivaltainen hallinto-oikeus on se, jonka tuomiopiirissä hakemuksen tehneen viranomaisen toimialue oli

28.10.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:123 Huostaanottohakemus – Toimivaltainen lastensuojeluviranomainen – Alueellisesti toimivaltainen hallinto-oikeus

Asiassa oli kysymys alueellisesti toimivaltaisen hallinto-oikeuden määräytymisestä tahdonvastaista huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevassa hakemusasiassa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että alueellisesti toimivaltaiseksi hallinto-oikeudeksi oli katsottava se hallinto-oikeus, jonka tuomiopiirissä hakemuksen tehneen viranomaisen toimialue oli.

Lapsen olosuhteissa Essoten lastensuojelu oli voinut tehdä huostaanottohakemuksen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä sen toimialue sijaitsi. Itä-Suomen hallinto-oikeuden ei olisi tullut siirtää asiaa Helsingin hallinto-oikeudelle käsiteltäväksi.

Korkein hallinto-oikeus kuitenkin totesi, että kysymys hakemuksen prosessilajista ja toimivaltaisen hallinto-oikeuden määräytymisestä oli laissa sääntelemättömänä oikeudellisesti epäselvä eikä kysymyksistä ollut myöskään vakiintunutta oikeuskäytäntöä. Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisua ei siten voitu pitää ilmeisen virheellisenä. Muodostuneessa tilanteessa Helsingin hallinto-oikeuden ei voitu katsoa menetelleen lainvastaisesti, kun se oli käsitellyt ja ratkaissut sille siirretyn hakemusasian. Sen päätöstä ei ollut puuttuvaan alueelliseen toimivaltaan liittyvällä perusteella kumottava.

Ks Finlex Helsingin HAO 22.06.2021 21/0186/2

Äänestys 3-2 alueellisen toimivallan puuttumisen merkityksestä

KHO:2022:123

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments