EUT: Yhtiön muuntaminen eurooppayhtiöksi ei saa johtaa siihen, että ammattiliittojen osallistumista yhtiön hallintoneuvostossa heikennetään

18.10.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-677/20 | IG Metall ja ver.di

Jäsenvaltion oikeuden mukaan perustetun yhtiön muuntaminen eurooppayhtiöksi (SE) ei saa johtaa siihen, että ammattiliittojen osallistumista yhtiön hallintoneuvostossa heikennetään

Kun kansallisessa oikeudessa säädetään muunnettavan yhtiön osalta erillisestä valintamenettelystä ammattiliittojen esittämien henkilöiden valitsemiseksi työntekijöiden edustajiksi, tällainen valintamenettely on pysytettävä voimassa Kaksi saksalaista ammattiliittoa, IG Metall et ver.di, ovat riitauttaneet Saksan tuomioistuimissa järjestelyt, jotka koskevat työntekijöiden edustajien  nimeämistä SAP-eurooppayhtiön hallintoneuvostoon, jossa on sama määrä osakkeenomistajia ja työntekijöitä edustavia jäseniä.

Riidanalaisista järjestelyistä sovittiin SAP:n ja erityisen neuvotteluryhmän välillä; mainittu ryhmä perustettiin muunnettaessa SAP, joka oli siihen saakka Saksan oikeuden mukaan perustettu osakeyhtiö, eurooppayhtiöksi (SE). Järjestelyjen mukaan silloin, kun SAP SE:n hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä supistetaan 18:sta 12:een, ammattiliitot voivat yhä ehdottaa henkilöitä osaan työntekijäedustajien paikoista, mutta näitä edustajia ei kuitenkaan enää valita muiden työntekijöiden edustajien valintamenettelystä erillisessä valintamenettelyssä. Näin ollen sitä, että työntekijöiden edustajiksi hallintoneuvostoon valittaisiin todella ammattiliittojen edustaja, ei ole enää taattu.

Bundesarbeitsgericht (ylin työtuomioistuin, Saksa), jonka käsiteltäväksi asia on saatettu, katsoi, että pelkästään Saksan oikeuden perusteella kahden ammattiliiton vaatimus olisi hyväksyttävä ja riidanalaiset järjestelyt olisi kumottava. Saksan oikeudessa näet säädetään, että jos eurooppayhtiö perustetaan muuntamalla, työntekijöiden osallistumismenettelyyn liittyvien osatekijöiden, jotka ovat tunnusomaisia työntekijöiden vaikuttamiselle yhtiön päätöksentekoon, on pysyttävä samantasoisina.

Sen tarkoituksena, että ammattiliittojen nimeämien ehdokkaiden valinta työntekijöiden edustajiksi supistettuun hallintoneuvostoon tapahtuu erillisessä valintamenettelyssä, on nimenomaan vahvistaa työntekijöiden edustajien vaikuttamista yrityksen päätöksentekoon takaamalla, että näiden edustajien joukossa on henkilöitä, jotka tuntevat erittäin hyvin yrityksen tilan ja tarpeet ja joilla on myös ulkopuolista asiantuntemusta.

Koska Bundesarbeitsgerichtilla oli epäselvyyttä siitä, säädetäänkö eurooppayhtiön sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta annetun direktiivin 2001/86 4 artiklan 4 kohdassa erilaisesta ja Saksan oikeudessa säädettyä alhaisemmasta suojan tasosta, joka pätee siten kaikkiin jäsenvaltioihin, se päätti pyytää unionin tuomioistuinta tulkitsemaan tätä direktiiviä.

Unionin tuomioistuin toteaa tänään annettavassa tuomiossaan, että muuntamalla perustettuun SE:hen sovellettavassa, henkilöstöedustusta koskevista järjestelyistä tehdyssä sopimuksessa on määrättävä erillisestä valintamenettelystä, jossa työntekijöiden edustajiksi SE:n hallintoneuvostoon valitaan tietty osuus ammattiliittojen ehdottamia henkilöitä, jos sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä edellytetään tällaista erillistä valintamenettelyä SE:ksi muunnettavan yhtiön hallintoneuvoston kokoonpanon osalta.

Tiedotteet fi sv

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments