Generic filters
Exact matches only
18.10.2022 Oikeusuutiset

EUT: Yhtiön muuntaminen eurooppayhtiöksi ei saa johtaa siihen, että ammattiliittojen osallistumista yhtiön hallintoneuvostossa heikennetään

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-677/20 | IG Metall ja ver.di Jäsenvaltion oikeuden mukaan perustetun yhtiön muuntaminen eurooppayhtiöksi (SE) ei saa johtaa siihen, että ammattiliittojen osallistumista yhtiön hallintoneuvostossa heikennetään Kun kansallisessa oikeudessa säädetään muunnettavan yhtiön osalta erillisestä valintamenettelystä ammattiliittojen esittämien henkilöiden valitsemiseksi työntekijöiden edustajiksi, tällainen valintamenettely on pysytettävä voimassa Kaksi saksalaista…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/eut-yhtion-muuntaminen-eurooppayhtioksi-ei-saa-johtaa-siihen-etta-ammattiliittojen-osallistumista-yhtion-hallintoneuvostossa-heikennetaan/
13.12.2019 Oikeusuutiset

KHO: Konsernijärjestelyyn oli ryhdytty vain siinä tarkoituksessa, että vältyttäisiin kauppahinnan perusteella laskettavan varainsiirtoveron suorittamiselta

KHO:2019:156 Varainsiirtoverotus – Verovelvollisuus – Arvopapereiden luovutus – Ulkomaalaiset luovutuksen osapuolet – Veron kiertäminen – Eurooppayhtiön kotipaikan siirto Suomeen E-konsernissa oli 7.12.2010 päätetty uudistaa konsernin organisaatiota niin, että konsernin Suomen yhtiö C Oy yhdistettäisiin Nordic-alueeseen ja että alueen yhtiöiden omistukset siirrettäisiin uudelle holdingyhtiölle. Päätös uuden holdingyhtiön, A SE:n, perustamisesta oli…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/kho-konsernijarjestelyyn-oli-ryhdytty-vain-siina-tarkoituksessa-etta-valtyttaisiin-kauppahinnan-perusteella-laskettavan-varainsiirtoveron-suorittamiselta/
6.8.2019 Lausunnot

Lausunto yritysten maastapoistumisverotusta koskevasta HE-luonnoksesta

Dnro 19/2019   Lausuntopyyntönne: VM079:00/2019, 14.6.2019 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KOSKIEN YRITYSTEN MAASTAPOISTUMISVEROTUSTA    Valtiovarainministeriö on varannut Suomen Asianajajaliitolle mahdollisuuden esittää lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta annettuun neuvoston direktiiviin (EU) 2016/1164 (jäljempänä “Direktiivi”) sisältyvien maastapoistumisverotusta koskevien säännösten kansallista täytäntöönpanoa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/lausunto-yritysten-maastapoistumisverotusta-koskevasta-he-luonnoksesta/
15.6.2017 Lausunnot

Lausunto komission yhtiöoikeudellisesta toimintaohjelmasta

Dnro 36/2017 LAUSUNTO KOSKIEN EUROOPAN KOMISSION KONSULTAATIOTA YHTIÖOIKEUDELLISESTA TOIMINTAOHJELMASTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 24.5.2017 päivätyn lausuntopyynnön koskien Euroopan komission konsultaatiota yhtiöoikeudellisesta toimintaohjelmasta. Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja lausuu Euroopan komission konsultaatiossa esitetyn sekä lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiaisen laatiman taustoituksen johdosta seuraavaa. 1 YLEISKOMMENTTI KONSULTAATION SEKÄ YHTIÖOIKEUDELLISEN TOIMINTAOHJELMAN…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-komission-yhtiooikeudellisesta-toimintaohjelmasta/
31.12.2014 Oikeusuutiset

Asunto-osakeyhtiö oli tilaajavastuulaissa tarkoitettu työn tilaaja

Helsingin HAO: Tilaajan selvitysvelvollisuus – Asunto-osakeyhtiö – Tilaajan käsite Hallinto-oikeudessa oli muun ohella kysymys siitä, oliko valittajana oleva asunto-osakeyhtiö tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa (tilaajavastuulaki) tarkoitettu tilaaja. Tilaajavastuulain 3 §:n 1 kohdan mukaan sanotussa laissa tarkoitetaan tilaajalla kaupparekisterilain (129/1979) 3 §:ssä tarkoitettua elinkeinonharjoittajaa, joka on velvollinen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/asunto-osakeyhtio-oli-tilaajavastuulaissa-tarkoitettu-tyon-tilaaja/