Poliisin katuprostituution valvonta sisälsi syrjivää etinistä profilointia

8.9.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:106 Yhdenvertaisuuslaki – Katuprostituution valvonta – Ulkomaalaisvalvonta – Henkilöiden pysäyttäminen – Syrjivä etninen profilointi

Asiassa oli ratkaistavana, oliko Helsingin poliisilaitoksen siviiliasuisen poliisipartion toiminta perustunut syrjivään etniseen profilointiin sen pysäytettyä kadulla kävelleet muutoksenhakijat valvontatoimenpiteitä varten. Poliisilaitoksen mukaan kysymys oli katuprostituutioon kohdistuvasta valvonnasta, ja muutoksenhakijoiden pysäyttäminen perustui poliisin havaintoihin sekä analyysi- ja vihjetietoihin.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että poliisin suorittamalla katuprostituutiovalvonnalla oli ollut yhdenvertaisuuslain 11 §:n 1 momentissa edellytetty lakiin perustuva hyväksyttävä tavoite. Saadun selvityksen perusteella poliisilla oli myös ollut hyväksyttävä syy kiinnittää huomiota muutoksenhakijoihin ja heidän seurassaan olleeseen mieshenkilöön sekä tarkkailla heidän toimintaansa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, että potentiaaliseksi asiakaskontaktiksi tulkitun miehen poistuttua muutoksenhakijoiden seurasta poliisi ei ollut enää voinut päätellä tilanteen liittyneen seksin myymiseen. Poliisi ei ollut myöskään selvittänyt, että sen saama vihjetieto katuprostituutiosta olisi liittynyt muutoksenhakijoihin tai heitä muutoin kuin ihonvärin puolesta muistuttaviin henkilöihin tai että sillä olisi ollut muita omiin havaintoihin perustuvia syitä epäillä muutoksenhakijoita katuprostituution harjoittamisesta. Muutoksenhakijoiden pysäyttämistä valvontatoimenpiteitä varten ei siten asian olosuhteissa voitu pitää oikeasuhtaisena keinona katuprostituutiovalvonnan suorittamiselle.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut asioissa Timishev v. Venäjä (13.12.2005) ja Lingurar v. Romania (16.4.2019)

YK:n ihmisoikeuskomitean ratkaisu asiassa Rosalind Williams Lecraft v. Espanja (17.8.2009)

Äänestys 4-1

KHO:2022:106

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments