Oikeusministeriön tulevaisuuskatsaus julkaistu osana valtioneuvoston katsausta

12.9.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Pitkittynyt koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja kiihtyvä ilmastonmuutos ovat johtaneet Suomen ja koko maailman tilanteeseen, jossa tulevaisuus näyttää varsin epävarmalta. Epävarmassa tilanteessa päätöksenteko on vaikeaa. Suomessa pidetään eduskuntavaalit keväällä 2023 ja uuden hallitusohjelman pitäisi linjata lähivuosien politiikasta. Tähän tarpeeseen ministeriöt julkaisevat yksiin kansiin kootun tulevaisuuskatsauksen, joka luo tuleville päättäjille kattavan kuvan nykytilanteesta sekä näkymiä siihen, miten haasteita voisi ratkaista.

Oikeusministeriön osuus: https://valtioneuvosto.fi/tulevaisuuskatsaus-2022#/4/0

4.2.1 Oikeusturvan vaarantuminen

Oikeusvaltion keskeinen tehtävä on huolehtia kansalaisten oikeusturvan toteutumisesta. Oikeusturva tulee taata myös niille haavoittuvassa asemassa oleville, jotka eivät itse pysty huolehtimaan oikeuksiensa toteutumisesta. Jos oikeusturvan korkea taso laskee, kielteiset vaikutukset heijastuvat laajalti yhteiskunnan eri osa-alueille ja kohdistuvat suoraan myös kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin.

Kansainvälistyminen, monikulttuuristuminen, yhä monimutkaisempi oikeudellinen sääntely ja EU-oikeuden jatkuva kehittyminen asettavat oikeudenhoidolle suuria haasteita. Huomioitava on myös syvällistä asiantuntemusta vaativien asioiden kasvu sekä laaja-alaiset ilmiöt, kuten ihmiskauppa ja tietoverkko- ja viharikokset.

Oikeudenhoidon korkean tason ylläpitäminen ja kustannuksiltaan kohtuullisten oikeudellisten palvelujen saatavuuden turvaaminen edellyttää, että oikeudenhoidon tavoitetila ja askelmerkit toimenpiteiden ja voimavaratarpeiden osalta otetaan pitkäjänteisessä suunnittelussa huomioon. Varmaa on, että tähän tarvitaan riittävästi osaavaa henkilöstöä ja rahallisia resursseja. Uusi teknologia on saatava täysimääräisesti käyttöön – unohtamatta kuitenkaan niitä osa-alueita, joihin digitaalisuus ei täysin sovellu.

Uskottava oikeusjärjestelmä ja toimiva rikosvastuu edellyttävät selkeää, ennustettavaa, vaikuttavaa ja sujuvaa rikosoikeudellista seuraamusjärjestelmää. Asioiden pitkät käsittelyajat heikentävät rikoksia ennalta estävää vaikutusta, luottamusta järjestelmään sekä tuomioiden rangaistusarvoa. Kansainvälinen yhteistyö tähtää siihen, että oikeusturva toteutuu myös rajat ylittävissä asioissa.

Ratkaisujen suuntia:

  • Turvataan oikeudenhoidon toimijoiden voimavarat hoitaa tehtävänsä laadukkaasti ja kohtuullisessa ajassa.
  • Parannetaan oikeudenhoidon palvelujen ja prosessien tehokkuutta ja laatua digitalisoinnin ja uuden teknologian avulla sekä varmistamalla tietojärjestelmien yhteentoimivuus.
  • Huolehditaan oikeudenkäyntikustannusten kohtuullisuudesta ja varmistetaan oikeusturvan saatavuus myös heikommassa asemassa oleville.
  • Edistetään sovittelua ja muita vaihtoehtoisia tapoja ratkaista konflikteja.
  • Puretaan esteet rikosprosessissa toimivien viranomaisten välisestä yhteistyöstä. Arvioidaan seuraamusjärjestelmän toimivuutta.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments