Lapsiin kohdistuvien rikosten käsittelyä nopeutetaan – vuoden kuluttua

19.9.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää lainsäädäntömuutoksia lapsiin kohdistuvien rikosten käsittelyn nopeuttamiseksi. Tavoitteena on parantaa lapsiuhrien asemaa rikosprosessissa.

– Lapsiin kohdistuvien rikosten käsittelyn kiirehtiminen on todella tärkeää. Lapset ovat rikosten uhreina erittäin haavoittuvassa asemassa, ja on äärimmäisen tärkeää, etteivät rikosprosessit viivästy, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi esitutkintalakia ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettua lakia.

Esitutkinta olisi toimitettava kiireellisesti, jos epäillään alle 18-vuotiaaseen kohdistunutta seksuaalirikosta tai alle 18-vuotiaan henkeen, terveyteen, vapauteen, yksityisyyteen, rauhaan tai kunniaan kohdistunutta rikosta. Myös päätös syytteen nostamisesta tulisi tehdä kiireellisesti. Tuomioistuimessa pääkäsittely olisi aloitettava 30 päivän kuluessa asian vireilletulosta.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan lokakuussa 2023.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments