KKO: Syyteoikeuden vanhentuminen ja siihen liittyen tiedoksiannon laillisuudesta varmistuminen tulee ottaa viran puolesta huomioon; korvausvaatimus arvioitava erikseen

13.9.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2022:51 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin edellytys – Tiedoksianto – Haaste

Asianomistajan vireille panemassa rikosasiassa haaste oli annettu vastaaja A:lle tiedoksi sähköpostilla ulkomailla päivää ennen syyteoikeuden vanhentumista. A oli antanut haastehakemukseen kirjallisen vastauksen, minkä jälkeen hän oli esittänyt käräjäoikeuden valmisteluistunnossa väitteen siitä, että tiedoksianto ei ollut tapahtunut laillisesti. Hovioikeus katsoi päätöksessään, että väite oli esitetty liian myöhään, kun A ei ollut esittänyt sitä vastauksessaan.

Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, että tiedoksiannon laillisuutta koskeva arviointi asianomistajan vireille panemassa rikosasiassa koskee seikkaa, jonka tuomioistuin on velvollinen ottamaan huomioon omasta aloitteestaan. Tällaista seikkaa koskeva väite on mahdollista tehdä vastauksen antamisen jälkeen. Asia palautettiin hovioikeuteen tiedoksiannon laillisuuden arvioimiseksi.

10. Korkein oikeus toteaa lisäksi, että kantaja B on haastehakemuksessaan vaatinut rangaistuksen ohella vahingonkorvausta kärsimyksestä. Käräjäoikeus on hylännyt rangaistusvaatimuksen vanhentuneena lausumatta erikseen vahingonkorvausvaatimuksesta. Rikosoikeudenkäyntilain 3 luvun 8 §:n mukaan jos syyte hylätään, yksityisoikeudellinen vaatimus voidaan tutkia tai vaatimuksen käsittelyä jatkaa riita-asiain oikeudenkäynnistä säädetyssä järjestyksessä.

KKO:2022:51

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments