Määräaika avioeron toisen vaiheen hakemukselle palautettiin kun käräjäoikeus ei ollut ilmoittanut hakijalle milloin harkinta-aika oli alkanut

17.8.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

I-SHO:2022:4 Menetetyn määräajan palauttaminen – Avioero – Perustuslaki – Perusoikeudet

Käräjäoikeus ei ollut, lykätessään hakijan avioeroasian harkinta-ajalle, lähettänyt hakijalle ilmoitusta avioeron harkinta-ajan alkamisesta eikä ohjeita siitä, milloin hakija voi aikaisintaan tai viimeistään hakea lopullista avioeroa. Oikeudenkäyntivirheen johdosta hakija ei ollut voinut hakea avioeroa laissa säädetyssä määräajassa.

Hovioikeus katsoi, että oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 17 §:ää oli perusteltua tulkita hakijan perusoikeuksia parhaiten toteuttavalla tavalla ja että avioliittolain 26 §:n 2 momentissa tarkoitettu aika, jonka kuluessa uusi avioerovaatimus on esitettävä, voitiin oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 17 §:n nojalla palauttaa. Koska hakija ei ollut voinut toimia laissa säädetyssä määräajassa käräjäoikeuden tekemästä virheestä johtuen, oli määräajan palauttamiselle olemassa erittäin painavat syyt.

Vahvennettu jaosto

I-SHO:2022:4

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments