Kansalaisaloite valvotuista huumeiden käyttöhuoneista kerännyt yli 22.000 allekirjoitusta

15.7.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Aloitteen mukaan käynnistettäisiin lainvalmistelu mahdollistamaan huumausaineiden käyttötilakokeilu. Ehdotus kuuluu pääasiallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon alaan ja aloitteen tekijät toivovat, että eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta velvoittaisi ministeriön käynnistämään lainvalmistelun ehdotuksen osalta. Huumausaineiden hallussapitoa ja käyttöä koskevien kriminalisointien on katsottu estävän maailmalla tunnettujen käyttötilojen kokeilun ja vakiinnuttamisen Suomessa. Valmisteltavassa lainsäädännössä tulisi rikosoikeudellisen säätelyn yhteydessä ja sen ohella ottaa huomioon myös henkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet. 

Suomessa kuoli vuonna 2020 huumemyrkytyksiin tai huumausaineiden pitkäaikaisesta käytöstä johtuviin syihin yhteensä 228 henkilöä. Huumausainekuolemat ovat olleet kasvussa koko 2000-luvun ajan, ja erityisesti kasvu näkyy nuorten, alle 25-vuotiaiden ryhmässä. Vuonna 2020 huumeiden käytön seurauksena kuoli 76 alle 25-vuotiasta. Suomessa huumeisiin kuolee enemmän ihmisiä kuin tieliikenteessä.

Huumeiden käyttötilat ovat valvottuja tiloja, joissa sallitaan käyttää huumausaineita puhtaissa ja valvotuissa olosuhteissa. Ne täydentävät muita huumehaittoja vähentäviä toimintoja, ja niillä voi olla myönteisiä vaikutuksia suonensisäisesti huumeita käyttävien terveyden ja turvallisuuden lisäksi yleiseen järjestykseen ja julkisten tilojen siisteyteen.

Aloite Kansalaisaloitepalvelussa

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Johanna Kauppinen
1 vuosi sitten

Kiitos nostosta. Toivottavasti aloite ylittää 50.000 allekirjoituksen kynnyksen ja pääsee – todennäköisesti seuraavan eduskunnan – käsittelyyn.