Puute kehitysvammaisten erityishuollon palveluista ei ollut peruste määrätä kehitysvammainen mielenterveyslain mukaiseen tahdosta riippumattomaan hoitoon

16.6.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus: Mielenterveysasia – Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito – Alaikäinen – Kehitysvammainen henkilö

Psykiatrian erikoislääkäri oli määrännyt alaikäisen, kehitysvammaisen potilaan mielenterveyslain 8 §:n 2 momentin nojalla tahdosta riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon. Päätös oli mielenterveyslain 11 §:n 3 momentin nojalla alistettu hallinto-oikeuden vahvistettavaksi. Lisäksi potilaan vanhemmat olivat valittaneet päätöksestä ja vaatineet sen kumoamista.

Hallinto-oikeus kumosi erikoislääkärin päätöksen. Hallinto-oikeus katsoi selvitetyksi, että potilaan aggressiivinen ja arvaamaton käytös tarkkailuaikana johtui hänen kehitysvammastaan. Kyseessä ei siten voitu katsoa olleen sellainen mielenterveyslaissa tarkoitettu vakava mielenterveyden häiriö, jonka perusteella potilas olisi voitu määrätä psykiatriseen sairaalahoitoon hänen tahdostaan riippumatta. Hänen hoitonsa ja huolenpitonsa olisi tullut järjestää kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisena erityishuoltona. Sillä seikalla, että erityishuollon palveluja ei mahdollisesti ole järjestetty riittävästi, ei ole merkitystä arvioitaessa mielenterveyslaissa tahdosta riippumattomalle hoidolle säädettyjä edellytyksiä.

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus 31.5.2022 724/​2022

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments