Korkeimman oikeuden uusi työjärjestys voimaan

3.6.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­keim­man oi­keu­den (KKO) uu­dis­tet­tu työ­jär­jes­tys on tul­lut voi­maan 1.6.2022. Työ­jär­jes­tyk­ses­sä an­ne­taan mää­räyk­siä lain­käyt­tö­asioi­den ja hal­lin­to­asioi­den kä­sit­te­lys­tä kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa.

Työjärjestyksen uudistamisen tavoitteena on ollut kehittää työjärjestystä sekä lainkäytön että hallinnon osalta läpinäkyvämpään, tarkoituksenmukaisempaan ja nykyaikaisempaan suuntaan. Myös sähköisiin työtapoihin siirtyminen on otettu huomioon.

Lainkäytön osalta työjärjestykseen on kirjattu aiempaa yksityiskohtaisemmin asioiden jaon ja ratkaisukokoonpanojen muodostamisen perusteet sekä ratkaisukokoonpanon eri jäsenten tehtävät.

Hallinnon osalta täysistunnon tehtäviä on kevennetty laajentamalla kansliatoimikunnan päätösvaltaa. Työjärjestyksessä on myös tuotu näkyviin esittelijöiden ja kanslian yksikköjaot. Lähiesihenkilöiden roolia on vahvistettu.

Tiedote

Korkeimman oikeuden työjärjestys (335/2022)Avautuu uuteen ikkunaan

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments