KHO: Vaikeavammaisen kuljetuspalvelun rajoittaminen on perusteltava asianmukaisesti

3.6.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:65 Vammaispalvelu – Kuljetuspalvelu – Vaikeavammainen – Harkintavallan käyttö – Kunnallinen soveltamisohje – Vuosikiintiö – Viranomaisen ja tuomioistuimen ratkaisuvalta

Vaikeavammaiselle oli myönnetty 18 yhdensuuntaista asiointi- ja vapaa-ajan matkaa kuukaudessa. Kunta oli hylännyt hänen hakemuksensa saada näihin matkoihin vuosikiintiö.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että kunnan velvollisuus järjestää kuljetuspalvelumatkoja määräytyy kuukausikohtaisesti. Vammaispalvelulain 3 §:n 2 momentin mukaisesti lain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestettäessä on kuitenkin huomioitava asiakkaan yksilöllinen avun tarve.

Kunnan soveltamisohjeen mukaan kuljetuspalvelumatkoja varten voitiin perustellusta syystä myöntää vuosikiintiö. Ratkaistessaan hakemusta vuosikiintiöstä viranomaisella on harkintavaltaa, ja kielteinen päätös voi perustua siihen, että hakija ei ole osoittanut myöntämiskriteereissä tarkoitettua perusteltua syytä. Esillä olevassa asiassa ei kuitenkaan käynyt riittävän selvästi ilmi, millä tavoin kunta oli arvioinut vaikeavammaisen henkilön esittämiä perusteluja eikä myöskään sitä, minkä tyyppisiä syitä kunnassa oli pidetty perusteltuina. Asia palautettiin kunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Äänestys 3-2.

KHO:2022:65

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments