Helsingin hovioikeus: Hells Angelsin jäsen on ilmeisen sopimaton toimimaan luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana

16.6.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hovioikeus on tänään annetussa ratkaisussaan katsonut, että lupa toimia oikeudenkäyntiavustajana voitiin peruuttaa Hells Angels Motorcycle Clubin jäsenyyden vuoksi.

Hovioikeus katsoi oikeudenkäyntiavustajalautakunnan tavoin, että luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ovat tärkeä osa oikeudenhoitoa. Tässä asemassa heidän tuli olla riippumattomia sellaisista ulkoisista vaikutteista, jotka voivat haitata heidän kykyään täysipainoisesti valvoa asiakkaansa etua sekä säilyttää toiminnassaan riippumattomuutensa.

Hells Angels Motorcycle Clubista esitetyn selvityksen perusteella sen maailmanlaajuisen toiminnan pääasiallinen tulonlähde oli kansainvälinen huumekauppa, minkä lisäksi se osallistui väkivalta- ja talousrikoksiin. Suomessa sitä on useissa rikosoikeudenkäynneissä pidetty järjestäytyneenä rikollisryhmänä.

Asiassa ei väitetty, että oikeudenkäyntiavustajan toimintaan missään yksittäisessä oikeudenkäyntiasiassa olisi kohdistunut moitteita. Siitä huolimatta hovioikeus katsoi, että yhdistyksen jäsenyys ilmensi sitoutumista sen arvomaailmaan. Yhdistyksen toiminnasta esitetty selvitys huomioon ottaen sen jäsenyys voi vaarantaa oikeudenkäyntiavustajan kyvyn asianmukaisesti täyttää velvollisuutensa päämiehiään, vastapuolia sekä viranomaisia kohtaan. Luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana toimiminen osana oikeudenhoitoa ja Hells Angels Motorcycle Clubin jäsenyys eivät olleet yhteensovitettavissa.

Luvan peruuttaminen ei ollut kohtuutonta eikä suhteellisuus- tai luottamuksensuojaperiaatteen vastaista. Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ratkaisu ei myöskään loukannut perus- ja ihmisoikeuksia.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenneuvokset Kristian Sjöblom, Maarit Leppänen ja asessori Antti Ignatius. Valmistelijana on toiminut hovioikeuden esittelijä Riina Karma. Ratkaisu on yksimielinen.

Hovioikeuden tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments