Hallintopäätöksistä valittamiseen ehdotetaan muutosta

9.6.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää, että useimmista viranomaisen hallintopäätöksistä valitettaisiin jatkossa hallinto-oikeuteen eikä suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Myös tietyistä yleisten tuomioistuinten hallintopäätöksistä valitettaisiin hallinto-oikeuteen.

Ehdotettu valitustie vastaisi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain pääsääntöä eli viranomaisten tekemistä hallintopäätöksistä valitettaisiin jatkossa hallinto-oikeuteen ja vain valtioneuvoston yleisistunnon päätöksistä valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Lisäksi suullisten käsittelyjen julkisuussääntely ulotettaisiin kattamaan kaikki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain mukaiset muut kuin kirjalliset asian selvityskeinot eli myös suullisen valmistelun ja tarkastuksen.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteensä 14:ää eri hallinnonaloille sijoittuvaa lakia. Näistä 1 kuuluu valtioneuvoston kanslian hallinnonalalle, 9 oikeusministeriön hallinnonalalle, 2 työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle, 1 opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ja 1 sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2023 alusta.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments