EU:n pakotteiden täytäntöönpano ulosotossa jatkuu – jäädytettynä arviolta 82 miljoonan euron omaisuus

30.6.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n pakotelistaamien henkilöiden ja yhteisöjen varallisuutta koskeva selvitystyö ja täytäntöönpanotoimet jatkuvat Ulosottolaitoksessa. Väliaikaistoimia ja takavarikkoja on tällä hetkellä voimassa yhteensä yli 110 kappaletta. Kohdeomaisuuden arvo on varovaisesti arvoituna noin 82 miljoonaa euroa. Venäjän hyökkäyksen ja Ukrainan tilanteen vuoksi EU:n pakotelistalla on tällä hetkellä lähes 1200 luonnollista henkilöä ja yli 100 yhteisöä.

Jäädytyksen kohteena on arvoltaan sekä varsin suuria että vähäisempiä omaisuuseriä. Täytäntöönpanotoimia on kohdistettu mm. tilivaroihin, saataviin, yhtiöosuuksiin, raaka-aineisiin, kulkuneuvoihin ja kiinteistöihin. Ulosottomies jäädyttää EU:n neuvoston asetuksen edellyttämällä tavalla omaisuuden, joka selvitysten mukaan on pakotelistattujen omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa. Jäädytettävä omaisuus takavarikoidaan kansallisten säädösten mukaisesti.

Selvityksiä tehdään yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Myös ilmoitusvelvollisilta ja muilta tahoilta saaduilla tiedoilla on pakotteiden täytäntöönpanossa huomattava merkitys. Ulosottolaitos osallistuu myös EU:n komission yhteistyöhön, jonka tavoitteena on henkilöpakotteiden tehokas täytäntöönpano jäsenvaltioissa.

Pakoteasioissa toimivaltuudet perustuvat pakotelainsäädäntöön ja ulosottokaareen. Ulosottomies on puolueeton ja riippumattoman lainkäyttäjä, jonka takavarikkopäätöksiin voidaan hakea muutosta käräjäoikeudelta. Jäädyttämisiä koskevia ulosottovalitusasioita on tällä hetkellä vireillä tuomioistuimissa.

Ulosottolaitoksen sisäisessä työnjaossa jäädyttämisten täytäntöönpano kuuluu erityistäytäntöönpanon valtakunnallisen toimintayksikön tehtäviin. Ulosottolaitos arvioi, että pakotteiden täytäntöönpanotoimet tulevat edelleen jatkumaan. Erityistäytäntöönpanon toimintayksikölle on ohjattu lisää resursseja.

Ulosottolaitoksen tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments