Armeniassa ja Saksassa tehdyiksi väitettyjen seksuaalirikosten osalta kaksoisrangaistavuuden vaatimus ei täyttynyt – syytteet jätettävä tutkimatta

8.6.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2022:38 Tuomioistuimen toimivalta – Suomen tuomioistuimen kansainvälinen toimivalta – Rikosoikeuden soveltamisala – Kaksoisrangaistavuuden vaatimus

Vastaajaa syytettiin ulkomailla tehdyistä Suomen kansalaisiin kohdistuneista rikoksista.

Kysymys suomalaisen tuomioistuimen toimivallasta erityisesti kaksoisrangaistavuuden vaatimuksen täyttymisen kannalta. Lisäksi kysymys siitä, millainen selvitys vieraan valtion laista oli riittävä, kenen toimesta selvitys oli esitettävä ja oliko käräjäoikeus menetellyt virheellisesti hankkiessaan itse lisäselvitystä.

Korkein oikeus toteaa, että edellä kohdassa 11 ja 14 mainitulla tavalla käräjäoikeus on voinut toimivaltansa selvittämiseksi hankkia lisäselvitystä syyttäjän esittämien vieraiden valtioiden rangaistussäännösten tulkinnasta oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 4 §:n perusteella.

KKO:2022:38

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments