Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
8.6.2022 Oikeusuutiset

Armeniassa ja Saksassa tehdyiksi väitettyjen seksuaalirikosten osalta kaksoisrangaistavuuden vaatimus ei täyttynyt – syytteet jätettävä tutkimatta

KKO:2022:38 Tuomioistuimen toimivalta – Suomen tuomioistuimen kansainvälinen toimivalta – Rikosoikeuden soveltamisala – Kaksoisrangaistavuuden vaatimus Vastaajaa syytettiin ulkomailla tehdyistä Suomen kansalaisiin kohdistuneista rikoksista. Kysymys suomalaisen tuomioistuimen toimivallasta erityisesti kaksoisrangaistavuuden vaatimuksen täyttymisen kannalta. Lisäksi kysymys siitä, millainen selvitys vieraan valtion laista oli riittävä, kenen toimesta selvitys oli esitettävä ja oliko käräjäoikeus menetellyt…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/armeniassa-ja-saksassa-tehdyiksi-vaitettyjen-seksuaalirikosten-osalta-kaksoisrangaistavuuden-vaatimus-ei-tayttynyt-syytteet-jatettava-tutkimatta/
20.6.2017 Oikeusuutiset

Törkeään petokseen syyllistyminen ei osoittanut henkilöä sopimattomaksi vartijan tehtävään

Turun HAO: Vartijaksi hyväksymisen peruuttaminen – Törkeä petos – Kaksoisrangaistavuus – Vartijaksi sopivuus – Suhteellisuusperiaate – Kohtuusperiaate – Varoitus Asiassa oli ratkaistavana kysymys siitä, oliko poliisilaitos voinut 17.3.2017 antamallaan päätöksellä kokonaan peruuttaa X:n vartijaksi hyväksymisen. Poliisilaitoksen päätöksen perustelujen mukaan X ei enää täyttänyt rehellisyyden, luotettavuuden ja henkilökohtaisen sopivuuden vaatimuksia, joita…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/torkeaan-petokseen-syyllistyminen-ei-osoittanut-henkiloa-sopimattomaksi-vartijan-tehtavaan/
31.10.2013 Oikeusuutiset

Aselupien menettäminen ei ollut rangaistus jota ei voida määrätä aiemman rangaistuksen johdosta. Ne bis in idem.

KHO:2013:172 Ampuma-ase – Ne bis in idem – Kaksoisrangaistavuus – Ihmisoikeussopimus – Rikosasia – Yleinen turvallisuus – Soveltuvuus – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Törkeä rattijuopumus A oli tuomittu törkeästä rattijuopumuksesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen, päiväsakkoihin ja määräaikaiseen ajokieltoon. Poliisilaitos oli peruuttanut A:lle myönnetyt ampuma-aseiden ja kaasuaseen hallussapitoluvat muun ohella ampuma-aselain 67…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/aselupien-menettaminen-ei-ollut-rangaistus-jota-ei-voida-maarata-aiemman-rangaistuksen-johdosta-ne-bis-in-idem/
8.1.2018 Lausunnot

Lausunto rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevan sääntelyn kehittämisestä

Dnro 69/2017   Lausuntopyyntönne: OM 7/41/2017; OM038:00/2017, 10.11.2017 RANGAISTUSLUONTEISIA HALLINNOLLISIA SEURAAMUKSIA KOSKEVAN SÄÄNTELYN KEHITTÄMINEN   Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliiton lausuntoa rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevan sääntelyn kehittämistä pohtineen oikeusministeriön työryhmän muistioluonnoksesta 8.11.2017. Muistioluonnoksessa on esitetty kysymyksiä rangaistusluonteisten hallinnollisten seuraamusten määräämiseen liittyen. Ensin Asianajajaliitto haluaa kuitenkin vielä lyhyesti taustoittaa liiton julkisoikeudellista…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/lausunto-rangaistusluonteisia-hallinnollisia-seuraamuksia-koskevan-saantelyn-kehittamisesta/