Aputoiminimeä oli käytetty – sen rekisteröintiä ei kumottu

22.6.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2022:41 Toiminimi – Aputoiminimi – Rekisteröinnin kumoaminen

B Oy vaati kanteessaan, että A Oy:n aputoiminimen rekisteröinti kumotaan sillä perusteella, että aputoiminimeä ei ollut käytetty toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla kanteen nostamista edeltäneiden viiden vuoden aikana. Aputoiminimi koski liiketoimintakaupalla hankittua kuljetus-, huolinta- ja logistiikkapalvelujen tarjoamista.

Korkein oikeus hylkäsi kanteen katsottuaan, että A Oy oli viisivuotiskauden alkupuolella tosiasiallisesti käyttänyt aputoiminimeä sen toimialan mukaisessa elinkeinotoiminnassa, kun aputoiminimeä oli käytetty yhdessä konserniin liittyvien viittausten kanssa A Oy:n työntekijöiden lähettämissä sähköpostiviesteissä, internetsivustolla ja kuljetuskalustoon kiinnitetyissä mainoksissa.

KKO:2022:41

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments