Vaasan hallinto-oikeuden ylituomariksi Riikka Mäki

30.5.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti on 25.5.2022 ni­mit­tä­nyt hal­lin­to-oi­keus­tuo­ma­ri Riik­ka Mäen Vaa­san hal­lin­to-oi­keu­den yli­tuo­ma­rik­si seit­se­män vuo­den mää­rä­ajak­si 1.6.2022 al­kaen.

Virkaa oli hakenut myös hallinto-oikeustuomari Juhana Taisto Samuel Niemi Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta.

Varatuomari, oikeustieteen kandidaatti Riikka Mäki on Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomari, ja hän toimii siellä osastonjohtajana. Aikaisemmin hän on toiminut käräjäviskaalina käräjäoikeudessa, apulaistarkastajana ja esittelijänä maistraatissa, lakimiehenä kaupungin palveluksessa, lääninsosiaalitarkastajana lääninhallituksessa sekä avustavana lakimiehenä lakiasiaintoimistossa.

Vaasan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. Ympäristösuojelulain ja vesilain mukaisissa asioissa tuomiopiirinä on koko Suomi, lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa.

Vaasan hallinto-oikeudessa työskentelee noin 100 henkilöä.

Hallinto-oikeuden toimipaikka on Vaasassa.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments