Tuo­miois­tuin­lai­tok­sen en­sim­mäi­nen vas­tuul­li­suus­ra­port­ti on jul­kais­tu

3.5.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tuo­miois­tuin­lai­tok­sen his­to­rian en­sim­mäi­nen vas­tuul­li­suus­ra­port­ti on jul­kais­tu Tuo­miois­tuin­vi­ras­ton verk­ko­si­vuil­la. Ra­port­ti pe­rus­tuu Val­tio­kont­to­rin oh­jeis­tuk­sel­le asias­ta ja sii­nä ku­va­taan, mi­ten tuo­miois­tuin­lai­tos omal­la toi­min­nal­laan edis­tää YK:n kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen Agen­da 2030 ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta.

Perustehtäviään laadukkaasti toteuttamalla tuomioistuimet edistävät useita kestävän kehityksen tavoitteita. Yhteiskunnan toiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että kansalaiset, yritykset ja yhteisöt voivat luottaa tuomioistuinten toimintaan. Tuomioistuinvirasto pyrkii omalta osaltaan lisäämään tuomioistuinlaitoksen merkityksen ymmärrystä yhteiskunnassa ja myös tätä kautta edistämään vastuullisuustavoitteiden toteutumista.

”Hyvinvoiva ja toimiva tuomioistuinlaitos on koko yhteiskunnan yhteinen asia”, Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola sanoo.

Kertomusvuosi 2021 osuu keskelle kansainvälistä pandemia-aikaa. Pandemia on hankaloittanut tuomioistuinten toimintaa etenkin käräjäoikeuksissa, missä suullisten käsittelyiden järjestäminen terveysturvallisesti on hidastanut oikeudenkäyntiä. Toisaalta pandemia on vaikuttanut toimintatapojen uudistamiseen ja etäyhteyksien käytön lisääntymisen myötä henkilökunnan valmiudet digitaaliseen työskentelytapaan ovat parantuneet. Etätyön merkitys ja etäyhteyksien hyödyntäminen tuomioistuimissa on kasvanut, mikä vähentää matkustamisen tarvetta ja siten pienentää hiilijalanjälkeä.

Vuodelle 2022 Tuomioistuinvirastolle ja tuomioistuimille on asetettu kestävän kehityksen tavoitteet, joita tullaan edistämään ja joista erikseen raportoidaan tulevina vuosina. Tulevaisuuden näkymiin vaikuttaa myös oikeusministeriössä parhaillaan valmistelussa oleva oikeudenhoidon selonteko, jossa on tarkoitus antaa kattava ja yhteismitallinen tilannekuva oikeudenhoidon nykytilasta, lähiajan kehityssuunnista ja näihin näkökulmiin liittyen myös resursseista.

”Tuomioistuinvirasto pyrkii jatkuvasti kehittämään tuomioistuinlaitoksen toimintaa myös vastuullisuusnäkökulmat huomioiden. Tuomioistuinlaitoksen toiminnan kannalta suurin haaste on perusrahoituksen niukkuus. Toiminnan kehittäminen ei ole mahdollista, ellei koko tuomioistuinlaitoksen perusrahoitusta saada pysyvästi korotettua riittävälle tasolle”, ylijohtaja Jaakkola toteaa.

Tuomioistuinlaitoksen vastuullisuusraportti 2021 (KPY 155)

Tiedote: Tuo­miois­tuin­lai­tok­sen en­sim­mäi­nen vas­tuul­li­suus­ra­port­ti on jul­kais­tu

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments