Rakennusrahastosta oli jaettava varoja kunkin sijoituksen osalta sijoitusten määrien keskinäisen suhteen mukaan, kymmenen vuoden määräaika oli laskettava varojenjakoa koskevan päätöksen tekemisestä lukien.

10.5.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:53 Elinkeinotulon verotus – Varojenjako sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta – Rakennusrahasto – Pääomansijoituksen palautus – Osinko – Veronalainen luovutus – Sijoitusten palautusjärjestys – Kymmenen vuoden määräaika – Varojen jakohetki

Elinkeinoyhtymä A Ky omisti Kiinteistö Oy B:n koko osakekannan. Tarkoitus oli, että Kiinteistö Oy B jakaa A Ky:lle varoja rakennusrahastosta vuoden 2021 ja/tai 2022 aikana osakeyhtiölain 13 luvun varojen jakamista vapaan oman pääoman rahastosta koskevien säännösten mukaisesti. Varoja jaettaisiin enintään määrä, joka vastaa Kiinteistö Oy B:hen edellisen kymmenen vuoden aikana tehtyjen sijoitusten määrää. Kiinteistö Oy B:n rakennusrahastoon oli tehty sijoituksia vuonna 2009, vuonna 2011 ja vielä lisää vuoden 2014 loppuun mennessä. Rahastoon ei ollut kirjattu voittovaroja, eikä sieltä ollut yhtiön historian aikana jaettu varoja.

Asiassa oli ratkaistavana, sovelletaanko Kiinteistö Oy B:n rakennusrahastosta tehtävään varojenjakoon osinkoja vai omaisuuden luovutusta koskevia verolakien säännöksiä, kun rakennusrahasto koostuu jakohetkellä yksinomaan yhtiön ainoan osakkeenomistajan sekä yli että alle kymmenen vuotta aiemmin tekemistä pääomansijoituksista ja kun jaettavien varojen määrä ei ylitä niiden pääomansijoitusten määrää, joiden tekemisestä on varoja jaettaessa kulunut enintään kymmenen vuotta. Asiassa ei ollut ratkaistavana, oliko A Ky esittänyt elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 c §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun luotettavan selvityksen sanotussa pykälässä tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä.

Korkein hallinto-oikeus lausui uutena ennakkoratkaisuna, että Kiinteistö Oy B:n varojenjakoon oli sovellettava osinkoja ja omaisuuden luovutusta koskevia verolakien säännöksiä siten, että rakennusrahastosta oli katsottava jaettavan varoja kunkin siihen tehdyn sijoituksen osalta näiden sijoitusten määrien keskinäisen suhteen mukaan.

Korkein hallinto-oikeus katsoi lisäksi, että elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 c §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu kymmenen vuoden määräaika oli laskettava varojenjakoa koskevan päätöksen tekemisestä lukien.

Ennakkoratkaisu verovuosille 2021 ja 2022.

KHO:2022:53

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments