Oikeuskanslerinviraston tarkastushavainto johti toimenpiteiden sumaan, myös asianajaja sai varoituksen

5.5.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kirjoittaa viraston verkkosivuilla, kuinka rutiiniluonteinen rikostuomioiden tarkastus johti siihen, että käräjätuomari sai syytteen ja tuomittiin varoitukseen, asianajajan osalta käynnistyi valvontamenettely ja hovioikeuden jäsenet saivat huomautuksen.

“Korkein oikeus antoi 4.5.2022 tuomion tuottamuksellista virkavelvollisuuden rikkomista koskevassa asiassa (R/2021/171, nro 795), jossa se vahvisti hovioikeuden tuomitseman käräjätuomarille annetun varoituksen. Käräjätuomari oli tuominnut vastaajan 40 päivän vankeuteen teosta, joka oli rikosoikeudellisesti vanhentunut. Eli syyte olisi tullut jo alun perin hylätä. Korkeimman oikeuden tuomiosta kirjoitettiin myös mediassa (HS, 4.5.2022).

Korkeimman oikeuden tuomio on varsin pitkän ja monipolvisen prosessin yksi päätös, jossa oikeuskanslerin laillisuusvalvonnalla oli olennainen merkitys. Tapauksella oli myös laajempia laillisuusvalvonnallisia vaikutuksia.”

– – –

Vanhentuneesta rikoksesta tuomitun vastaajan avustajana toimineen asianajajan menettelyn oikeuskansleri siirsi 3.10.2019 (OKV/82/41/2019) valvontalautakunnan arvioitavaksi. Asianajaja ei ollut päämiestään puolustaessaan ja käräjäoikeuden tuomiosta valittaessaan kiinnittänyt huomiota siihen, että päämies oli syytteessä ja tämä tuomittiin teosta, joka oli rikoksena vanhentunut. Valvontalautakunta totesi ratkaisussaan, että asianajaja oli menetellyt asiassa ilmeisen huolimattomasti ja ammattitaidottomasti ja siten hyvän asianajajatavan vastaisesti. Valvontalautakunta antoi asianajajalle varoituksen.

Lue lisää

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments