I-SHO: Anom-puhelinten viestiliikenne hankittu laittomasti, mutta perustetta hyödyntämiskiellolle ei ole

12.5.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

I-SHO:2022:2 Todistelu – Hyödyntämiskielto

Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi (FBI) oli toteuttanut peiteoperaation, jossa niin kutsuttujen Anom-puhelimien välinen Suomessa tapahtunut viestiliikenne oli käyttäjien tietämättä tallentunut FBI:n palvelimelle. Kysymys siitä, voitiinko tällä tavalla hankittua viestintää hyödyntää todisteena rikosasiassa.

Viestit on näin ollen alun perin hankittu laittomasti, vaikka ne onkin sittemmin toimitettu Suomen poliisille laillisesti syyttäjän tarkoittaman, yhteistyön tehostamisesta rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi tehdyn, Suomen ja Yhdysvaltojen välisen valtiosopimuksen nojalla….

…hovioikeus katsoo, että viestien hankintaan on liittynyt varsin epäsovinnaisena pidettäviä piirteitä, koska tiedot vastaajien viestinnästä on alun perin hankittu noudattamatta mitään eduskuntalakia. Vaikka tämä seikka puhuu hyödyntämiskiellon asettamisen puolesta, voidaan sitä vastaan puhuvia argumentteja erityisesti loukkauksen hyväksyttävän tavoitteen johdosta pitää oikeudenloukkauksen vakavuuden kokonaisarvioinnissa vähintään yhtä painavina.

I-SHO:2022:2

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments