Etätyössä kotona keittiöstä sohvalle siirryttäessä tapahtunut vahinkotapahtuma ei ollut työtapaturma

16.5.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VakO Työtapaturma – Etätyössä tapahtunut tapaturma

Etätyössä kotonaan työskennellyt A oli menossa keittiön pöydän äärestä sohvalle, kun hänelle sattui vahinkotapahtuma. A:n mukaan hän työskentelee etätyöpäivinä keittiön pöydän ja työpöydän ääressä sekä sohvalla. Vahinkotapahtuman sattuessa A luki kannettavalta tietokoneelta töihin liittyviä sähköposteja. Vakuutusoikeus kumosi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen ja jätti asian vakuutuslaitoksen antaman päätöksen varaan. Vakuutusoikeus katsoi, että vaikka A oli siirtyessään työpisteeltä toiselle lukenut kannettavalta tietokoneelta työsähköposteja, itse siirtymisen, jonka seurauksena vahinkotapahtuma aiheutui, ei käytettävissä olevan selvityksen perusteella voida katsoa kuuluvan A:n työtehtäviin. Vakuutusoikeus katsoi, ettei A:n vahinkotapahtumaa voida korvata työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla.

A teki kotonaan etätöitä ja hän oli siirtymässä kannettavan tietokoneen kanssa keittiön pöydän äärestä sohvalle, kun hän löi varpaansa sohvan jalkaan.

VakO 3812:2020

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments