Generic filters
Exact matches only
14.11.2023

Panssarivaunut vyöryivät IBA:n asialistalle

Olen 33 vuoden ajan osallistunut vuosittain Kansainvälisen asianajajaliiton IBA:n yleiskongresseihin. Aloitin New Yorkin kongressista vuonna 1991. Sen jälkeen IBA on ollut allakoituna vuosittaisena tapahtumana kuten Asianajajapäivä. IBA on ollut perinteisesti hyvin puhtaasti ammattiin liittyviin asioihin keskittyvä liitto, ja ohjelmat kongresseissa ovat olleet sen hengen mukaisia. Vuosittain on ohjelmaan otettu vain…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/panssarivaunut-vyoryivat-iban-asialistalle/
20.6.2023 Oikeusuutiset

Etätyösopimus mahdollistaa entistä joustavamman työnteon Euroopassa

Osa EU-maista on tehnyt keskenään rajat ylittävää etätyötä koskevan sopimuksen, joka tulee voimaan 1.7.2023. Etätyösopimuksen mukaan etä- ja läsnätyötä kahdessa EU-maassa tekevä työntekijä voidaan tietyin edellytyksin vakuuttaa oman asuinmaan sijaan työnantajan kotimaassa. Jos etätyöntekijä tekee työtä fyysisesti useassa eri EU-maassa, ratkaistaan hänen sosiaaliturvaan kuuluminen normaalisti EU-asetuksen ns. useassa EU-maassa työskenteleviä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/etatyosopimus-mahdollistaa-entista-joustavamman-tyonteon-euroopassa/
26.4.2023 Oikeusuutiset

Kahvinjuonti etätyössä, jonka seurauksena tapaturma oli aiheutunut, ei kuulunut työtehtäviin – ei työtapaturma

VakO:Työtapaturma – Etätyössä tapahtunut tapaturma Etätyössä kotonaan työskennellyt A kolautti etäkokoukseen osallistuessaan kahvimukin hampaaseensa. Vakuutusoikeus kumosi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen ja jätti asian vakuutuslaitoksen antaman päätöksen lopputuloksen varaan. Vakuutusoikeus katsoi, että vaikka A oli osallistunut kahvia juodessaan etäkokoukseen, itse kahvinjuonti, jonka seurauksena tapaturma oli aiheutunut, ei kuulunut hänen työtehtäviinsä. Näin ollen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/kahvinjuonti-etatyossa-jonka-seurauksena-tapaturma-oli-aiheutunut-ei-kuulunut-tyotehtaviin-ei-tyotapaturma/
21.11.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen yhteisön tuloverotus Suomessa – Liiketulo ja muut Suomesta saadut tulot

Verohallinnolle Dnro L2022-63 Lausuntopyyntönne: Dnro VH/5613/00.01.00/2022, 31.10.2022 LUONNOS VEROHALLINNON OHJEEKSI RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN ULKOMAISEN YHTEISÖN TULOVEROTUS SUOMESSA – LIIKETULO JA MUUT SUOMESTA SAADUT TULOT Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen yhteisön tuloverotus Suomessa – Liiketulo ja muut Suomesta saadut tulot (jäljempänä ”Luonnos”). Asianajajaliitto pitää…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/lausunto-luonnoksesta-verohallinnon-ohjeeksi-rajoitetusti-verovelvollisen-ulkomaisen-yhteison-tuloverotus-suomessa-liiketulo-ja-muut-suomesta-saadut-tulot/
16.5.2022 Oikeusuutiset

Etätyössä kotona keittiöstä sohvalle siirryttäessä tapahtunut vahinkotapahtuma ei ollut työtapaturma

VakO Työtapaturma – Etätyössä tapahtunut tapaturma Etätyössä kotonaan työskennellyt A oli menossa keittiön pöydän äärestä sohvalle, kun hänelle sattui vahinkotapahtuma. A:n mukaan hän työskentelee etätyöpäivinä keittiön pöydän ja työpöydän ääressä sekä sohvalla. Vahinkotapahtuman sattuessa A luki kannettavalta tietokoneelta töihin liittyviä sähköposteja. Vakuutusoikeus kumosi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen ja jätti asian vakuutuslaitoksen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/etatyossa-kotona-keittiosta-sohvalle-siirryttaessa-tapahtunut-vahinkotapahtuma-ei-ollut-tyotapaturma/
4.10.2021 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeus: Kotona etätyössä tapahtunut tapaturma oli työtapaturma. Henkilö löi varpaansa kaapin jalkaan.

VakO:Työtapaturma – Etätyössä tapahtunut tapaturma A oli etätyössä kotonaan lähtenyt hakemaan latauksessa ollutta työpuhelinta toiselta puolen pöytää lyöden varpaansa kaapin jalkaan. Vakuutusoikeus ei muuttanut tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä, jossa muutoksenhakulautakunta määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen A:lle sattuneesta työtapaturmasta. Vakuutusoikeus katsoi, että tapaturma oli sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 1 momentin…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/vakuutusoikeus-kotona-etatyossa-tapahtunut-tapaturma-oli-tyotapaturma-henkilo-loi-varpaansa-kaapin-jalkaan/
21.5.2021

Varapuheenjohtajan katsaus: Jopa juristi on sopeutuvainen eläin

Ensimmäinen vuosi Asianajajaliiton varapuheenjohtajana on tulossa päätökseen. Vuotta voi kuvata tapahtumarikkaaksi, vaikka lähes kaikki tapahtumat perinteisessä mielessä on joko jouduttu peruuttamaan tai siirtämään virtuaalisiksi. Etäyhteyksin pidetyistä kokouksista ja oikeuden istunnoistakin on muodostunut uusi normaali. Päivätyössään oikeusvaltion turvaajina asianajajat ovat pärjänneet hienosti. Asianajajat ja koko oikeudenhoitoon osallistuva juristikunta kokonaisuudessaan on tosipaikan…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/varapuheenjohtajan-katsaus-jopa-juristi-on-sopeutuvainen-elain/
4.6.2020

Koronamyllerrys Asianajajaliitossa

Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi kaikkien meidän työhömme. Arjen on soljuttava tilanteesta riippumatta ja haasteet on otettava vastaan sellaisina kuin ne eteen tulevat. Myös meillä Asianajajaliitossa. Tehtävämme on muun ohessa tarjota laadukasta koulutusta asianajajille ja korkeatasoinen asianajajatutkinto alalle aikoville. Näin myös koronamyllerryksessä, jossa lähikontaktit eivät ole mahdollisia ja koko Asianajajaliiton väki…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/koronamyllerrys-asianajajaliitossa/
26.3.2020

Hyvää arkea tarvitaan kriisiaikanakin

Kun tämä Asianajajaliiton blogi päätettiin perustaa, ei ollut vielä mitään aavistusta siitä, millaisissa poikkeusoloissa blogi avataan. Tarkoitukseni oli tässä ensimmäisessä blogikirjoituksessa käsitellä yleisesti asianajajien merkitystä oikeusvaltion turvaajina. Nyt päädyin toisenlaiseen näkökulmaan. Koronavirusepidemian rajoittamisessa on tärkeintä suojata riskiryhmät tartunnalta ja saada epidemia pysymään hallinnassa. Terveydenhuollon resurssit pitää turvata, kuten on toimittukin.…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/hyvaa-arkea-tarvitaan-kriisiaikanakin/
23.11.2017 Oikeusuutiset

Viikoittainen käynti riittää tekemään työnantajan toimipisteestä työntekijän varsinasen työpaikan

KHO:2017:178 Henkilökohtaisen tulon verotus – Ennakkoratkaisu – Varsinainen työpaikka – Toissijainen työpaikka – Työnantajan toimipiste – Asunnon ja varsinaisen työpaikan väliset matkat – Koti – Etätyö A työskenteli tulosyksikön päällikkönä B Oy:ssä, jolla oli toimipaikat C:n ja D:n kaupungissa. Näiden toimipaikkojen lisäksi A työskenteli E:n kaupungissa sijaitsevassa kodissaan etätyötä tehden.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/viikoittainen-kaynti-riittaa-tekemaan-tyonantajan-toimipisteesta-tyontekijan-varsinasen-tyopaikan/