Valallinen oli riitauttanut ulosmitatun saatavan, josta ulosottomies oli antanut maksukiellon. Määrä ei ollut perittävissä ilman ulosottoperustetta.

14.4.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2022:27 Ulosottokaari – Ulosottovalitus – Saatavan ulosmittaus

Ulosottovelallisen kauppahintasaatava A:lta oli ulosmitattu, ja A:lle oli annettu maksukielto. Kun maksukieltoa ei ollut noudatettu, ulosottomies velvoitti A:n maksamaan saatavan määrän ulosottomiehelle. A vetosi siihen, että kauppahinnan maksuvelvollisuus oli vanhentumisen johdosta lakannut.

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että A oli ulosottokaaren 4 luvun 68 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla kiistänyt saatavan oikeellisuuden siten, ettei sen määrää voitu ilman ulosottoperustetta periä A:lta.

KKO:2022:27

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments