Työryhmän ehdotus: viranomainen valvomaan maksuehtolain maksuaikoja koskevien säännösten noudattamista

22.4.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa uudistuksia kaupallisten sopimusten maksuehdoista annettuun lakiin, jossa säännellään muun ohella yritysten välisistä maksuehdoista. Tavoitteena on vahvistaa pienten yritysten toimintaedellytyksiä tehostamalla maksuaikojen noudattamista. Työryhmän ehdotus on nyt lausunnolla.

Maksuehtolain mukaan maksuaika saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu. Käytännössä kuitenkin osa suurista yrityksistä maksaa laskunsa 30 päivän jälkeen ilman, että asiasta olisi nimenomaisesti sovittu. Pienet laskuttajayritykset eivät usein uskalla puuttua lainvastaiseen menettelyyn. Pitkät maksuajat heikentävät etenkin pienten yritysten maksukykyä ja -valmiutta, mikä puolestaan vaikeuttaa niiden mahdollisuuksia kehittää omaa liiketoimintaansa.

Työryhmän ehdotuksen mukaan jatkossa viranomainen valvoisi maksuaikasäännösten noudattamista. Valvonta kohdistuisi sellaisiin tilanteisiin joissa asiakasyritys on keskisuuri tai suuri ja laskuttava yritys on mikro- tai pienyritys.

Valvojana toimisi ehdotuksen mukaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Virasto voisi antaa lainvastaisesti toimineelle yritykselle huomautuksen tai julkisen varoituksen sekä uhkasakon uhalla kieltää tätä jatkamasta tai uusimasta menettelyä.

Ehdotuksen taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmakirjaus, jonka mukaan maksuaikoja koskevan lainsäädännön uudistamista selvitetään ja arvioidaan. 

Mietintöön sisältyy Etelä-Suomen aluehallintoviraston eriävä mielipide. 

Uudistuksen ehdotetaan tulevan voimaan vuoden 2023 aikana. Työryhmän ehdotukseen voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fiLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä:ssä 3.6.2022 asti.

Ehdotus maksuehtolain muuttamisesta, työryhmän mietintö Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä
Lausuntopalvelu.fi

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments