Työryhmä ehdottaa saneerausmenettelyn sujuvoittamista ja yksinkertaistamista

8.4.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa muutoksia yrityssaneerauslainsäädäntöön. Tavoitteena on vahvistaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä ja auttaa yrittäjiä uuteen alkuun. Työryhmän ehdotus on nyt lausunnolla.

Ehdotus on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa. Tarkoituksena on erityisesti edistää yritysten mahdollisuutta päästä riittävän varhaisessa vaiheessa joutuisaan ja kustannuksiltaan kohtuulliseen saneerausmenettelyyn.

Työryhmä ehdottaa useita muutoksia, joilla saneerausmenettelyä sujuvoitettaisiin ja yksinkertaistettaisiin. Työryhmän ehdotuksen mukaan saneerausohjelma olisi myös jatkossa aiempaa helpommin mahdollista vahvistaa nopeasti, kun ohjelman vahvistamiseen vaadittaisiin aiempaa pienemmän velkojaenemmistön kannatus.

Lisäksi velallisen oikeutta irtisanoa sopimuksia laajennettaisiin. Työryhmä ehdottaa myös uudistuksia, joilla pyritään ehkäisemään saneerausmenettelyyn liittyviä väärinkäytöksiä aiempaa paremmin.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2023. Työryhmän mietintöön voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä20.5.2022 saakka.

Yrityssaneerauslain kehittäminen: työryhmän loppumietintö

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments