Nya Ålandin päätoimittajaan ja toimittajaan kohdistunut syyte hylättiin KKO:ssa

28.4.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­kein oi­keus on hy­län­nyt leh­den en­ti­seen pää­toi­mit­ta­jaan ja toi­mit­ta­jaan koh­dis­te­tun syyt­teen yk­si­tyi­se­lä­mää louk­kaa­vas­ta tie­don le­vit­tä­mi­ses­tä ja va­paut­ta­nut hei­dät ran­gais­tuk­ses­ta ja kor­vaus­vel­vol­li­suu­des­ta.

KKO:n mukaan päätoimittaja ja toimittaja eivät olleet syyllistyneet rikokseen, kun he olivat julkaisseet sanomalehden verkkolehdessä artikkelin, jossa oli kerrottu ahvenanmaalaista miestä vastaan aloitetusta poliisitutkinnasta sekä tämän avioliitosta. Artikkelin mukaan miestä epäiltiin muun muassa törkeästä petoksesta, joka oli kohdistunut hänen iäkkääseen, terveydentilaltaan heikentyneeseen puolisoonsa. Miestä ei mainittu nimeltä, mutta artikkeli sisälsi linkin lähteenä käytettyyn toiseen verkkojulkaisuun, jossa nimi oli mainittu.

KKO katsoi, että artikkelissa oli esitetty yksityiselämää koskevia tietoja ja että toimittajat olivat linkin avulla toimittaneet miehen nimen sanomalehden lukijoiden saataville.

Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei rikoslain mukaan pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

KKO piti yleiseltä kannalta tärkeänä, että haavoittuvien henkilöiden taloudellista hyväksikäyttöä koskevia rikosepäilyjä voidaan käsitellä julkisesti. Lähteenä käytetty verkkojulkaisun artikkeli oli osaksi perustunut kyseisen miehen haastatteluun, jossa hän oli vastannut avioliittoaan ja rikosepäilyjä koskeviin kysymyksiin. Toimittaja ja päätoimittaja olivat siten voineet olettaa, että linkitetyssä artikkelissa ollut nimitieto oli julkaistu yhteisymmärryksessä kyseisen henkilön kanssa. KKO katsoi, että nimitiedon paljastaminen linkittämällä ei ollut selvästi ylittänyt sitä, mitä voitiin pitää hyväksyttävänä.

Turun hovioikeus oli tuominnut toukokuussa 2020 Nya Ålandin toimittajan ja päätoimittajan sakkoihin. Ahvenanmaan käräjäoikeus oli maaliskuussa 2018 hylännyt syytteet.

KKO:2022:30

 

Sanomalehden verkkoversiossa julkaistussa artikkelissa oli kerrottu X:n avioliiton solmimiseen liittyvistä seikoista sekä häntä koskevista rikosepäilyistä. Artikkelissa ei ollut mainittu X:n nimeä, mutta artikkelin yhteydessä oli ollut linkki sen lähteenä käytettyyn toisessa verkkolehdessä julkaistuun artikkeliin, jossa X oli mainittu nimeltä.

Kysymys siitä, olivatko artikkelin kirjoittanut toimittaja ja sanomalehden päätoimittaja syyllistyneet yksityiselämää loukkaavaan tiedon levittämiseen.

KKO:2022:30

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments