Ulosmittauskiellon rikkominen johti valtion korvausvastuuseen, vaikka ulosmitatut varat oli käytetty velallisen velkojen kattamiseen

16.3.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2022:18 Vahingonkorvaus – Julkisyhteisön korvausvastuu – Korvauksen määrääminen

Ulosottomies oli ulosmitannut A:n saamaa korvausta pysyvästä haitasta vastoin ulosottokaaressa säädettyä ulosmittauskieltoa. Ulosmitatut varat oli tilitetty A:n velkojille.

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että A:lla oli ollut pätevä syy olla hakematta muutosta virheellisiin ulosmittauspäätöksiin. Hän ei siten ollut menettänyt oikeuttaan vahingonkorvaukseen vahingonkorvauslain 3 luvun 4 §:n perusteella.

Virheellisten ulosmittausten ja varojen tilittämisen seurauksena A:n velkojen määrä oli vähentynyt. Tästä huolimatta Korkein oikeus katsoi, että asian olosuhteissa A:n taloudellinen asema oli ulosmittausten vuoksi heikentynyt siten, että A:lle oli aiheutunut korvattavaa vahinkoa. (Ään.)

KKO:2022:18

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments