Syyttäjän purkuhakemus hylättiin: vastaaja oli jo tuomittu törkeästä huumausainerikoksesta

17.3.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2022:19 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa – Tuomion purkaminen syytetyn vahingoksi

A:n syyksi oli lainvoiman saaneella tuomiolla luettu törkeä huumausainerikos. Syyttäjä vaati tuomion purkamista A:n vahingoksi, koska syyttäjän mukaan A:n tekemän huumausainerikoksen kohteena oli ollut merkittävästi suurempi määrä huumausainetta ja uuden selvityksen perusteella oli todennäköistä, että A olisi tuomittu olennaisesti ankarampaan rangaistukseen.

Korkein oikeus katsoi, että lainvoimaista tuomiota ei voitu oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 9 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla purkaa, vaikka tekoa arvioitaisiin rangaistuksen mittaamisessa aikaisempaa olennaisesti ankarammin, kun tekoon ei tulisi sovellettavaksi ankarampi rangaistussäännös kuin hakemuksen kohteena olevassa tuomiossa. Syyttäjän hakemus hylättiin.

KKO:2022:19

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments